VS 5 – 5.A-THÁNH

A Thánh (2016). Lớp 1. Đăk Hnăng, Đak Tơ Kan, T.M.rong, Kontum. * Em là con cả trong gia đình có 3 anh em. Bố mẹ làm thuê, nghề nông. Gia đình thuộc diện hộ nghèo của thôn. Nhà ở cách xa trường học. Các Sơ đã nhận nuôi cháu được 2 năm. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.