VS 5 – 6.Y-DĂ

Y Dă (2015). Lớp 2. Diên Bình, Đăk Tô, Kontum. * Em là con út trong gia đình có 12 anh chị em. Bố mẹ đều đã lớn tuổi và nhiều bệnh tật, nên gia đình rất thiếu thốn, nghèo đói, không đủ ăn đủ mặc. Các Sơ nhận nuôi cháu được 4 năm rồi. (Cô Nhi Viện Vinh Sơn 5)

Both comments and trackbacks are currently closed.