Bản Tin KMF số thứ 9, mùa Xuân năm 2024

Kính thưa quý Ân Nhân, Chúng con xin kính gửi đến quý ân nhân Bản Tin KMF số thứ 9, mùa Xuân năm 2024 (đính kèm) mà hội chúng con vừa mới phát hành.
Hội KMF chúng con xin chân thành cảm tạ quý Ân Nhân đã cùng đồng hành với hội chúng con trong những năm qua công việc bác ái giúp những người bất hạnh tại quê nhà.
Nguyện xin Chúa Xuân và Mẹ Maria ban nhiều hồng ân và ơn lành xuống trên quý Ân Nhân và gia quyến trong năm mới 2024.
Cung Chúc Tân Xuân !
Hội ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM – KMF
2732 S. 80th E. Ave Tulsa, OK 74129, USA
giupkontum@gmail.com
www.helpkontum.org