CD 33 chủ đề: “HÃY NHÌN LẠI” của Đô Giuse Hoàng Minh Thắng

Kính giới thiệu quý vị:CD 33 chủ đề: “HÃY NHÌN LẠI”

kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục của

Đức Ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch KMF

http://tongdomucvusuckhoe.net/noidung/6867

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.