Sứ vụ truyền giáo tại Tây Nguyên, cuốn phim do cha Simonet thực hiện

Sứ vụ truyền giáo tại Tây Nguyên, cuốn phim do cha Simonet thực hiện

“Cuốn phim lướt qua một thời truyền bá Tin Mừng yêu thương trên mảnh đất Tây Nguyên.
Các vị Thừa Sai Paris giữ vai trò chính yếu.
Có một vài nét văn hoá “ngày xưa” có thể không còn hợp với “cái nhìn thời nay”,
nhưng thiết tưởng cứ giữ lại để người xem hôm nay càng nhận thức thêm về bối cảnh
được sai đến cùng những hy sinh vất vả của các vị Thừa Sai ngày xưa”
(Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum).