Tân linh mục Đaminh Vũ Trường Phúc – Burkina Faso

Cựu chủng sinh Kon Tum Đaminh Vũ Trường Phúc nhận chức linh mục tại Phi Châu.

https://www.facebook.com/phuc.vutruong/posts/pfbid02m8HDWbYw6k7d9ncSNiLmNsETroTQHQ8ADG7bUaTp2byS4V1xV3EmX3Xcyubrbdbwl