CUỘC DI CƯ VĨ ĐẠI TỪ MIỀN BẮC VÀO MIỀN NAM NĂM 1954, cuốn phim của cha Simonnet, MEP

L’EXODE DU NORD-VIETNAM, un film du Père Simonnet, MEP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.