CVK 67 và Khúc tạ tình 50 năm hồng ân (1967 – 2017)

CVK 67 và Khúc tạ tình 50 năm hồng ân (1967 – 2017)

Kontum 04 – 06 tháng 8 năm 2017

Ký sự của Trần Văn Hiền

 ********************

Gọi là “khúc tạ tình” 50 năm hồng ân, bởi lẽ con số anh em kỳ vọng sẽ hiện diện của từng khuôn mặt và sự nô nức cho ngày họp mặt từ các nơi đã vượt quá mong đợi. Chẳng là hồng ân sao được khi mà Ngài còn ban cho mỗi anh em có mặt sức khỏe và có tấm lòng hướng về Kontum sau 50 năm… Điểm lại, sau 50 năm, con số anh em còn liên lạc được với nhau chỉ còn ngoài 60 so với con số ngày đầu nhập học thi tuyển trên 250 (mà con số lọt sàng cho hai lớp 7B và 7B1 còn lại trên 90), một số không ít đã được Ngài gọi về trước, một số mất hẳn liên lạc dù bao nỗ lực gom về, một số không thể có mặt vì sức khỏe hay vì lý do gì khác…

 

50 năm 67 và vẫn một mối tình trọn vẹn, điều đó nói lên thầm ước của anh em trong ngày hội hôm nay.

(Xin bấm vào đường nối sau đây để đọc tiếp….)

Khuc ta tinh 50 nam CVK 67 .pdf