CVK: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

CVK: NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI

CHỦNG VIỆN THỪA SAI KONTUM (CVK)

NHÀ NGUYỆN CVK: HÃY ĐI RAO GIẢNG TIN MỪNG CHO MUÔN DÂN!

NHÀ SOHIER: CVK TẠI ĐÀ LẠT

NHỮNG THẾ HỆ CVK:

CVK 73

MỘT ÍT THÀNH VIÊN CVK 73 NĂM 2014

***********************

CVK 55

 Chú thích của anh Lê Viễn (cvk55): Hàng đầu là các Cha Giáo. Nay thi không còn ai. Cha Alexis Phạm Lộc (giữa),

cha Phaolo Lê Quang Trinh (bên phải) và cha Giuse Trần Trí Tuệ (bên trái).

Xin Quý đồng môn CVK cầu nguyện cho các Ngài.

Hàng thứ nhất: Trương Văn Sanh (Rip), Rev. Huỳnh Hữu Khoái, Trần Văn Vững, Huỳnh Giáo, Lê Văn Hạnh, ….Tha (?), Nguyễn Ngân, Nguyễn Đắc Luận.

Hàng thứ hai: Lê Tấn Viễn, Nguyễn Viết Thượng (Rip), Nguyễn Lài, Đặng Phúc Nguyên. Rev. Nguyễn Vân Đông.

Hàng thứ ba: Nguyễn Đức Qườn (Rip), Ngô Đại Thành, Phạm Nên (Phạm Diệu Linh), Trần Đình Bát (?), Trần Hữu Thanh.

Vắng mặt: Trần Công Thông (Rip) Nguyễn…Chánh (Rip).

Không biết còn thiếu ai nữa không?

 

***************************

Hơn 50 năm sau tại Perth, Australia

Nhân chuyến đi Perth (2019), Giáo đã gặp được các đồng môn Nguyển Ngọc Báu (cvk 73), Rev Đổ Huy Nhật Quỳnh (cvk 92).

Vương Hoàng Huynh (cvk 92) .Được biết lớp cvk 92 có 22 người nhưng có đến phân nữa đươc.làm linh mục: thật tuyệt vời và đáng  phục .

Huỳnh Giáo (cvk55)
Huyfnh Giáo (cvk55) và Rev Quỳnh (cvk92)
******************

XIN BẤM VÀO ĐƯỜNG NỐI SAU ĐÂY ĐỂ XEM TIẾP:

Documents/CVK nhungngay xua than ai.pdf

Documents/Kontum xua.pdf 

Documents/Sohier 2009a.pdf