DU XUÂN KỶ HỢI, Phần 2

 

DU XUÂN KỶ HỢI, Phần 2

TẾT HUẾ

Xe tiếp tục ra Huế. Đến Cố Đô thì đã quá ngọ. 

May mắn là vợ chồng DS gặp một tour guide “ta ru” tên Cường. Đạo đức, yêu nghề, lại còn có mối quan hệ rất tốt với các cơ sở tôn giáo địa phương. Ngòai nghề hướng dẫn, Cường còn hợp tác không công với Hội bảo vệ những bà mẹ trẻ lỡ dại, do :”Gió đưa bụi trúc sau hè, giỡn chơi tý xíu, ai dè dính thai !”

Chớp nhóang thăm Đại chủng viện. Viếng phần mộ các Cố MEP trong đó có cố Cả.

 

Cố Cả

Cố Leopold Michel Cadière (cố Cả) là một linh mục thuộc Hội Thừa sai Balê (MEP). Ngài đến Huế ngày 20 tháng 10 năm 1892. Làm giáo sư Tiểu chủng viện An Ninh (thuộc tỉnh Quảng Trị ngày nay. Dạy học ở Đại chủng viện Huế. Tháng 10 năm 1895, chánh xứ Tam Tòa, Quảng Bình. Tại đây, Ngài đã thực hiện một đề tài nghiên cứu mà sau đó được Viện Khoa học Pháp tặng thưởng vào năm 1903. (Nguồn Internet).

Cố Cả được biết không chỉ là một Nhà Truyền Giáo ngọai quốc, mà còn là một học giả trong ngành Nhân chủng, Dân tộc học. Ngôn ngữ Học. Tìm hiểu văn minh Việtnam. Huế học…

Ngài có 250 công trình nghiên cứu quan trọng về văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc học, ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo Việt Nam. Ngài là một trong những người đặt nền móng cho ngành Việtnam học đầu thế kỷ 20. Ngài qua đời tại Huế ngày 6 tháng 7 năm 1955, an táng tại nghĩa trang Phú Xuân. Nay phần mộ Ngài nằm trong khuôn viên Đại Chủng viện Huế.

(Xin bấm vào link sau đây để đọc tiếp)

Documents/DU XUAN KY HOI phan 2.pdf