DU XUÂN KỶ HỢI, tường thuật của Nguyễn Duy Sỹ (cvk64)

DU XUÂN KỶ HỢI

(THÁNG 02 NĂM 2019)

Nguyễn Duy Sỹ tường thuật.

Từ tháng giêng Tây lịch, một vùng trời Châu Á rộn ràng đón Xuân sang. Nông dân Nam bộ gọn nhẹ : TẾT ZÌA!!

“Tết về”. Không chỉ làm nôn nao Giao chỉ quốc mà còn lan ra cả năm châu bốn biển, nơi có người Việt định cư.

TẾT CVK

Tin loan truyền, bok Chủ tịch sẽ về thăm Quê. DS chộp ngay cơ hội, nhờ ngài “thánh hóa tượng Mẹ”. Phong thanh rằng, bok Văng Cu với bồ đòan, vô thê mà đa tử (diễn nôm không vợ mà lắm con!); bok Tô rông; bok Guru; hai Bok nầy chỉ solo, …cũng bay về theo. Bok 63 bên Mỹ, biệt vô âm tín. Bok Đài lặn sâu. Bok Sing thì im re (có người em là chú Thịnh vừa mất, sau nhiều năm vác Thập giá với bệnh vảy nến). Chị Hà (hiền thê bác Bài-RIP), về cưới vợ cho con.

 

Tới giờ nầy, mùng đã đứt, mùa thường niên lại về, tháng ăn chơi sắp hết mà không thấy ai lên tiếng còn tại Xứ (?) để mà đốt tết, tân niên. Hôm 23/2 (mười chín Tết), một cell số lạ reo inh ỏi. Đầu dây bên kia :”Tuấn/Thận đây, mới về, tết trễ”. Tiếc là ông mụ DS đang du xuân tận Quê Choa. Hẹn ngày 10/3/2019 sẽ hội ngộ anh chị em CVK. Thiên hạ đồn rằng Bok Văng cu và bầy tôi đang chữa bệnh, ngược xuôi khắp nẻo chữ S. Cầu Bok và đòan con “chân cứng đá mềm! Để mẹ còn tương lai”

(Xin bấm vào link sau đây để đọc tiếp…)

Documents/DU XUAN KY HOI phan1.pdf