Hạt giống Kitô trong đất Jarai (15)

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (14)

hatgiongkito 15-00

 

VRNs (10.09.2012) – Gia Lai – Cha Antôn Vương Đình Tài, CSsR là linh mục DCCT VN đầu tiên dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng cho anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số vớicộng đồng K’Ho tại Fyang (người Pháp gọi là Fyan, người Việt gọi là Phú Sơn), nay thuộc huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Sau đó, theo ý Chúa quan phòng, ngài đã cùng với các thầy phó tế Tín, mầu và thầy không chức Lêônard Hồ Văn Quân đến với cộng đồng Jrai, thuộc giáo phận Kontum.

 

hatgiongkito hatgiongkito hatgiongkito 1 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02 hatgiongkito 15-02

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR