Hạt giống Kitô trong đất Jarai (16)

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (16)

hatgiongkito 16-00VRNs (11.09.2012) – Gia Lai – Nếu chỉ nhìn người thuộc các sắc tộc thiểu số lá người bị thiệt thòi, không có cơ hội tiếp nhận các nền văn hóa văn minh trên thế giới, thì có nguy cơ bỏ qua những giá trị lớn lao do Thiên Chúa ban cho họ. Nhiều anh chị em thuộc các cộng đoàn  Công giáo người Kinh, khi được khuyên nên dành giờ đọc Thánh Kinh, thường trả lời là đọc không hiểu, nên không đọc. Nhiều linh mục cũng cho rằng đọc Thánh Kinh cao quá, chỉ nên khuyến khích các giáo dân đọc các sách giáo lý thôi. Nhưng đối với các anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, và người Jrai nói riêng thì Thánh Kinh là một quyển sách cứu họ và cứunền văn hóa của họ.

hatgiongkito 16-01 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16 hatgiongkito 16

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR