Hạt giống Kitô trong đất Jarai (21)

► Hạt giống Kitô trong đất Jarai (21)

hatgiongkito21-1

 VRNs (16.09.2012) – Gia Lai – Làm chứng và loan báo tin mừng bằng cách kể chuyện Chúa làm là cáchmà Liênhội đồng Giám mục Á Câu đã nhận ra và khuyến khích. Trong truyền thống Jrai, người lớn truyền cho nhau những giá trị tâm linh và nhân văn thông qua akhan, pơtưh, pơđao. Tại Hội thảo truyền giáo của của Liên hội đồng GM Á châu tổ chức tại Thái Lan, kinh nghiệm truyền giáo trong văn hóa lại được chọn như mộ trường hợp điển cứu để nghiên cứu.

hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21 hatgiongkito21

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR