Hạt giống Kitô trong đất Jarai (4)

 

 
Hạt giống Kitô trong đất Jarai (4)
VRNs (30.08.2012) – Gia Lai – “Sau biến cố tôn phong 117 các Thánh tử đạo Việt Nam, năm 1988, lại có nhiều người tìm đến Chúa Kitô trong Hội thánh Công giáo. Họ là những người Jrai nghèo nơi nông thôn hoặc tù nhân trong các trại cải tạo” – Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh nói về kết quả sau gần 20 năm, còn phần chúng ta sắp đọc cũng chỉ mới là bước khởi đầu gian khó, tù tội và định hướng.


images/documents/hatgiongKito_2_001.jpg

                                                                                                                        Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR