Hạt giống Kitô trong đất Jarai (5)

 

 

Hạt giống Kitô trong đất Jarai (5)

VRNs (31.08.2012) – Gia Lai – “Đọc câu chuyện này, bạn sẽ thấy chính Thiên Chúa gieo hạt giống trong mỗi sắc tộc và cũng chính Người làm cho hạt giống ấy đơm bông kết trái” – Lời giới thiệu của Đức Giám mục Kontum. Nhưng phần đơm bông kết trái rực rỡ, bạn đọc sẽ phải chờ đọc phần gần cuối của thiên ký sự này, còn phần hôm nay, vẫn là những ngày tháng gian khổ, chỉ thấy đá và gai, chứ hoa đâu chẳng thấy.
 
hatgiongkito 5 001
hatgiongkito 5 002
hatgiongkito 5 003
hatgiongkito 5 004
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
hatgiongkito 5 005
 
 
Lm Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR