Hạt giống Kitô trong đất Jrai (10)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (10)

hatgiongKito10

VRNs (05.09.2012) – Gia Lai – Ngay từ đầu Nhóm sứ đồ Pleikly đã là nhóm mở, tức là không chỉ có tu sĩ DCCT, mà còn có nhiều thành phần khác. Ở đây chúng tôi muốn nói đến các giáo dân truyền giáo. Những giáo dân rời bỏ gia đình của mình đến vùng truyền giáo sống và làm việc với các thừa sai, toàn thời gian. Với cái nhìn của Nhóm sứ đồ Pleikly, họ là những nhà truyền giáo chuyên nghiệp.

Đây không phải là sáng kiến của các ông DCCT, mà là chỉ đạo của Công Đồng Vatican II, và nhất là chính Thiên Chúa đã gởi họ đến với Nhóm sứ đồ Pleikly, mỗi người mỗi cách.

 

hatgiongKito 10 001

hatgiongKito 10 002

hatgiongKito 10 003

hatgiongKito 10 004

hatgiongKito 10 005

hatgiongKito 10 006

hatgiongKito 10 007

hatgiongKito 10 008

hatgiongKito 10 008

hatgiongKito 10 009

hatgiongKito 10 010

hatgiongKito 10 011

hatgiongKito 10 012

hatgiongKito 10 013

hatgiongKito 10 014

hatgiongKito 10 015

hatgiongKito 10 016

hatgiongKito 10 017

hatgiongKito 10 018

hatgiongKito 10 019

hatgiongKito 10 020

hatgiongKito 10 021

hatgiongKito 10 022

hatgiongKito 10 022

hatgiongKito 10 023

hatgiongKito 10 024

 

Lm Giuse Trần Sĩ Tín