Hạt giống Kitô trong đất Jrai (11)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (11)

VRNs (06.09.2012) – Gia Lai – Bác sĩ Vinh là dân Quảng Nam, học y tại Huế, rồi theo tiếng gọi của Chúa vào Pleiku với các cha truyền giáo. Rồi anh trở thành dân cư của phố núi. Anh đã kế duyên vợ chồng với cô y tá Ksor H’ Bia, người Jrai.

 

hatgiongKito 11 001

hatgiongKito 11 002

hatgiongKito 11 003

hatgiongKito 11 004

hatgiongKito 11 004

hatgiongKito 11 004

hatgiongKito 11 004

hatgiongKito 11 004

hatgiongKito 11 004

 

Lm Giuse Trần Sĩ Tín