Hạt giống Kitô trong đất Jrai (12)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (12)

hatgiongkito 12 001

VRNs (07.09.2012) – Gia Lai – Các nhà truyền giáo Phương Tây đến Việt Nam khoảng thế kỷ XVI, các ngài đã không ngừng “hủy mình ra không” để nên một với người dân Việt ở Á Đông này. Nhưng do trắc trở về ngôn ngữ và tâm thức văn hóa, nên các ngài chưa thật sự làm được điều mình muốn là người Việt cho người Việt. Đây cũng là thách thức của các thừa sai DCCT cho người thuộc các sắc tộc thiểu số bản địa.

hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002
hatgiongkito 12 002

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR