Hạt giống Kitô trong đất Jrai (14)

 

Hạt giống Kitô trong đất Jrai (14)

hatgiongkito 14 001

VRNs (09.09.2012) – Gia Lai – Bây giờ nhà nước bắt đầu bảo tồn còng chiêng, nhưng trước đây, sau 1975, nhà nước lại xem đó là văn hóa lạc hậu, tàn dư của chế độ cũ. Mọi bon plơi đều không được vang lên tiếng chiêng. Do đó, nhiều bộ chiêng quý đã bị cân đồng bán theo giá ve chai, để lấy đồng, tái chế thành vật dụng khác. Bây giờ họ chuyển thái độ và tỏ ra rất tự hào về còng chiêng, vì cho rằng còng chiêng được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Thực ra Tổ chức văn hóa khoa học LHQ không bảo “còng chiêng là di sản văn hóa thế giới”, mà bảo “quần thề văn hóa còng chiên là di sản văn hóa thế giới”. Người bản địa Tây Nguyên, trước hết dùng còng chiêng để cúng tế, để thờ phượng thần linh. Chính bầu khi văn hóa đó, làm cho tiếng chiêng mê hồn người nghe, và tạo ra giá trị nhân văn.

hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002
hatgiongkito 14 002 

 

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR