Hạt giống Kitô trong đất Jarai (18)

Hạt giống Kitô trong đất Jarai (18)

hatgiongkito18-01

 

VRNs (13.09.2012) – Gia Lai – Đúng như các nghị phụ công đồng Vatican II nói: “Giáo hội là dân Thiên Chúa”. Nên sứ mạng quan trọng nhất của Giáo hội sẽ không là độc quyền của hàng giáo sĩ, mà trả về lại cho toàn thể dân Chúa là nam phụ lão ấu,là đàn bà và đàn ông, là những người thánh hiến và những người sống đời sống hôn nhân, đạo mới và đạo cũ. Mọi người ra đi truyền giáo.

 

hatgiongkito18-02  hatgiongkito18  hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18 hatgiongkito18

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR