Hạt giống Kitô trong đất Jarai (19)

► Hạt giống Kitô trong đất Jarai (19)

hatgiongkito19-01

VRNs (14.09.2012) – Gia Lai – Ở cuối thế kỷ 20 mà nói chuyện bắt đạo thì khó ai tin, nhưng câu chuyện của Ama Niêm, làng Bon Rơngôl xã Uar, huyện Krông Pa là một bằng chứng cụ thể.Chuyện Ama Thuột cũng là câu chuyện giả từ lý tưởng cộng sản để theo Chúa và cũng phải trả giá đắt để có Chúa. Riêng Ami Quang, cuộc đời bà là câu chuyện tình trong đau khổ, bệnh tật và được chữa lành.

 

Cả ba chứng từ này đều là cộng sự viên của cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phán, người có hơn 30 năm phục vụ tại Trung tâm truyền giáo Cheoreo-Tơlụi.

hatgiongkito19-02 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19 hatgiongkito19

Giuse TRẦN SĨ TÍN, CSsR