Kontum Mission Fund

Kontum Mission Fund

Quỷ Giúp Giáo Phận Kontum (Kontum Mission Fund: KMF) đã được Đức Cha Paul Seitz (Đức Cha Kim) sáng lập để giúp đỡ những trẻ cô nhi và người nghèo ở Giáo Phận Kontum trong những năm 1960. Ngày nay Hội Ái Hữu Truyền Giáo Kontum (KMF) tiếp tục công việc đó và mong đón nhận những đóng góp của quí vị ân nhân để thoa dịu những khổ đau, nghèo đói của các em mồ côi, khuyến tật, những học sinh nghèo, những bệnh nhân phong cùi túng thiếu, đăc biệt những anh em Thượng bị thiêt thòi trên nhiều phương diện.

Xin Chúa trả công bội hậu cho quí vị và gia quyến. KMF