LAST TRIP II ( Phần I ). Chuyến đi của cha chủ tịch KMF Nguyễn Ngọc Tâm về thăm quê nhà Nghệ – Tĩnh.

Tiếp theo bài viết của anh CVK62 Nguyễn Đức Lân về chuyến đi của cha chủ tịch KMF Nguyễn Ngọc Tâm về thăm Kon Tum. Anh CVK64 Nguyễn Duy Sỹ kể chuyện tháp tùng cha Tâm về thăm quê nhà thuở ấu thơ Nghệ-Tĩnh. Có ngôi nhà thờ nơi cậu bé Nguyễn Ngọc Tâm lãnh Bí tích Rửa tội. Có ngôi nhà ông bà cố nơi chôn nhau cắt rốn, nơi chứng kiến những bước chân chập chững đầu đời.

LAST TRIP II (phần I) edited