List Ân nhân Trạm xá Cố Cao – List Xin lễ

List Ân Nhân TXCC 2024 List Xin Le 2024

Kính thưa Cả Nhà,

Xin được cập nhật
1 – List Ân nhân TXCC những ngày tháng 6 vừa qua,
2 – List xin lễ Rev Bok Tâm những ngày đầu tháng 7.
Nguyện xin Thiên Chúa từ nhân,
nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Baotixita,
ban nhiều Niềm Vui, Ân Sủng và Bình An
cho Quý Cha & Quý Anh Em đã nhận thánh nhân làm bổn mạng,
cũng như cho tất cả chúng ta.
Kính,
vonguyen67