Mầu-Nhiệm Phục Sinh: 30 chủ đề do ĐÔ Giuse Hoàng Minh Thắng diễn giải

Kính giới thiệu đến quý vị,

Mầu-Nhiệm Phục Sinh: 30 chủ đề
Biên soạn và diễn giải: Đức ông Giuse Hoàng Minh Thắng, chủ tịch KMF và giáo sư Kinh Thánh (Cựu Ước)

http://tongdomucvusuckhoe.net/ noidung/6140

Download file audio:
Độc Giả “Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn “Save Target As” hoặc “Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng.
Chúc Độc Giả thành công.