NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA, GP KONTUM

NHÀ THỜ PHƯƠNG NGHĨA

Ven Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức và bên hông Tiểu Chủng viện Thừa sai KONTUM, có Nhà thờ Phương Nghĩa của Giáo Xứ Phương Nghĩa.

 Hôm nay 26.11.2019 vào 9g30 sáng, ĐGM ALoixio Nguyễn Hùng Vị đến trao quyền Chánh xứ cho cha Anton Vũ Đình Long thay thế cha Giaon B. Hồ Quang Huyên.

 Hai cha cùng một lớp với nhau, cùng là con cái Giáo Xứ Vinh An Dak Mil, cùng từ Giáo xứ Dak Tuk về đây.

 Chúng ta cùng ĐGM Giáo phận KONTUM dâng lễ Tạ ơn cùng Giáo xứ Phương Nghĩa gồm trên 6000 giáo dân hoàn toàn người Kinh.

 Lm Phan Văn Bình

Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức

Chủng viện thừa sai Kontum

 

Nhà thờ Phương Nghĩa