Phỏng vấn Đức Cha Seitz – 17/01/1978

Trong khuôn khổ của chương trình Radioscopie trên đài phát thanh France Inter, ông Jacques Chancel đã mời  Đức cha Seitz nói về những hoạt động truyền giáo của ngài trong 40 năm ở Việt Nam, những suy nghĩ và nhận định về chủ nghĩa Cọng Sản cũng như những nhận xét của ngài trước thái độ “câm nín” của giới truyền thông và trí thức thiên tả Pháp đối với tình hình Việt Nam vào thời buổi đó. Phải chăng “Le temps des chiens muets” là tiếng kêu thức tỉnh lương tâm ?

Xin mời quý vị,  anh em  CVK và thân hữu nghe lại giọng nói của Ngài qua cuộc phỏng vấn được thực hiện đầu năm 1978.

France Inter  

Radioscopie 17/01/1978

Jacques Chancel

www.ina.fr

 

 

 

Des hommes debout

Des hommes debout