Thư cảm ơn. Kính gửi cha Nguyễn Ngọc Tâm, Hội Ái hữu và Truyền giáo Kon Tum ( KMF)

cảm ơn Cha Tâm

Giáo Phận Kon Tum

Giáo Xứ Kon Bơbăn

Email: phandaiduongkt@gmail.com

 

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi:       CHA NGUYỄN NGỌC TÂM

                        HỘI ÁI HỮU và TRUYỀN GIÁO KON TUM (KMF)

Con, Linh mục Fx Phan Đại Dương, chánh xứ Giáo xứ Kon BơBăn, Giáo phận Kon tum.

Vào ngày 08 tháng 06 năm 2024, qua Thầy Nguyễn Anh Võ, con đã nhận được 50,000,000đ từ Cha và Hội KMF hỗ trợ kinh phí tổ chức khóa hè 2024 (tháng 6 & 7/2024) cho 500 em thiếu nhi dân tộc thiểu số tại Giáo xứ Kon Bơbăn. Mục đích tổ chức khóa hè giúp các em củng cố kiến thức, đào tạo nhân bản, phát triển kỹ năng sống, tạo nguồn nhân sự cho Giáo xứ trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng con cũng nhắm đến sức khỏe bằng cách lo ăn uống cho các em cách đầy đủ hơn trong 2 tháng hè.

Nay chúng con nhận được sự hỗ trợ của Cha và Hội KMF. Sự hỗ trợ này là tấm lòng quí báu mà Cha và Hội KMF dành cho con, cho các em thiếu nhi người dân tộc nghèo, khó khăn trong Giáo phận Kon Tum, cách riêng cho Giáo xứ Kon Bơbăn. Chúng con tạ ơn Chúa, tri ân Cha và Hội KMF.

Thay mặt các em và Giáo xứ Kon Bơbăn, con chân thành tri ân cách sâu sắc đến Cha và Hội KMF.

Kính chúc Cha và Hội KMF tràn đầy ơn Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Măng Đen, luôn đồng hành, ban bình an, sức khỏe và ơn lành mỗi ngày cho Cha, Thầy Võ, Quý Anh em Hội KMF, và gia đình.

Kính thư

Kon Tum, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Fx. Phan Đại Dương

Linh mục chánh xứ