Ân nhân đóng góp thường niên 2017-Regular Season 2017 Benefactors

Ân nhân đóng góp thường niên 2017-Regular Season 2017 Benefactors

2017 Regular FUNDRAISING CAMPAIGN FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, VIET NAM BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF)

(From June 1 to Oct. 31, 2017)

QUYÊN GÓP MÙA THƯỜNG NIÊN 2017 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN KONTUM DO HỘI ÁI HỬU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG.

LIST OF BENEFACTORS / DANH SÁCH ÂN NHÂN

Via Dr. John Phạm (Phạm Hùng Sơn)

#

Date

Name

 

USD

1

6/6/2017

cvk55 Lê Tấn Viễn (giúp cha Oang Sông Lam)

$100.00

 

2

6/6/2017

Anh Chị Nguyễn H. Tuân, Trần T. Hạnh

 

$20.00

3

6/6/2017

Anh Chị Hà ThịLe Thu- Nguyễn Tâm

 

$1,000.00

4

6/6/2017

Anh Chị cvk61 Nguyễn Liên, Trung T. Đậu (và Giáo Khu Phê rô Tự)

 

$1,000.00

5

6/6/2017

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15

6

6/7/2017

Anh Chị cvk58 Nguyễn Đức Minh -Marie Triệu T. Bùi

 

$500.00

7

6/7/2017

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

8

6/7/2017

KMF Anh Chị Vũ Phong – Toni- on line: $USD 100

 

$97.50

9

6/16/2017

KMF Anh Chị Nguyễn Văn Sáng. 600 CHF (Via Thầy Tố)

 

$600.00

10

6/16/2017

Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý

 

$50.00

11

6.26/2017

Anh Chị Nguyễn Thanh Ly. Online: $USD 300

 

$293.10

12

7.11.17

Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey

 

$150.00

13

7.11.17

Anh Chị cvk67 Nguyễn Xuân Quang, Lương Mỹ Hương

 

$1,000.00

14

7.11.17

Anh Chị cvk66-67 Trần Quang Trung, Lê Phú Đức

 

$200.00

15

7.12.27

Anh Chị Hà M Phương, Onlione: 50.00

 

$48.60

16

7.13.17

Salem Coin Laundry Anh Chị cvk50 Nguyễn Văn Khải -Giáo **

 

$1,200.00

17

7.20.17

Cha cvk64 Nguyễn Văn Huấn, MSC. AUD 1000.00

 

$762.40

18

7.21.17

Ông Bà Đỗ Tín c/o Rev Nguyễn Ngọc Tâm

 

$400.00

19

7.21.17

Bà Ngô Thị Nghĩa

 

$200.00

20

7.22.17

BENEVITY FUND DONATION BZ0AR7 (direct depocited from company)

 

$285.60

21

7.24.17

Anh Chị Phạm Quang Cường (Patrick Pham) – Phạm Thuy Trang Dang ***

 

$1,000.00

22

7.25.17

Anh Chị Vũ Phong. Online $100 USD

 

$97.50

23

7.29.17

Anh Chị cvk58 Nguyễn Xuân Thái: gởi về Kontum $1000USD

 

 

24

7.30.17

Anh Chị Nguyễn ThuHuong. Online $USD 100

 

$97.50

25

8.1.17

Anh Chị Nguyễn H. Tuân, Trần T. Hạnh

 

$20.00

26

8.1.17

Anh Chị cvk65 Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Thanh Thúy

 

$200.00

27

8.10.17

Anh Chị Vũ Phong – Toni. Online $100 USD

 

$97.50

28

8.11.17

Mr. Jerry Tan. Wirring $1100 USD. After service: $1185 USD

 

$1,185.00

29

7.31.17

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

30

8.5.17

Anh Chị Quang Lê Liêm -Thuyai

 

$300.00

31

8.5.17

Love & Care Nails (Anh Chị Quang Lê Liêm -Thuyai)

 

$100.00

32

8.4.17

Anh Chị Nguyễn Margarita Cúc Đăng, V. Thuận

 

$200.00

33

8.5.17

Chị Phạm Thị Hiền

 

$100.00

34

8.5.16

Le Nails in Westgate Center. (Anh Chị Trần Ngân -Viên)

 

$100.00

35

8.7.17

Anh Chị cvk69 Ngô Đình Hòa -Hồng Liên T.

 

$500.00

36

8.1.17

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

37

8.14.17

KMF Đặng Tuấn Canada (Cháu Nam 67)

 

$500.00

38

8.15.17

Anh Chị cvk68 Nguyễn Tha Hương -Vũ T. Lan

 

$100.00

39

8.15.17

KMF Anh Chị Văn Tuân, Kim Do Trương

 

$50.00

40

8.17.17

Chị Phạm Thị Tâm

 

$500.00

41

8.17.17

AMZNJ6F7DS1K AmazonSmil Y07TYZ – direct deposit

 

$31.93

42

8.21.17

Ms. Clara F. Zimmerman

 

$501.65

43

8.23.17

Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý

 

$50.00

44

8.24.17

Anh Chị cvk63 Nguyễn Thành Minh

 

$60.00

45

8.25.17

Anh Chị Hòa Vũ – KimChi Vũ. KMF: $50. Xin Lễ với cách già và đạo đức ở Kontum: $50.

 

$50.00

46

8.25.17

Anh Chị cvk58 Nguyễn Ngọc Thư – Mary Trần : $300 Bán máy tin mừng Võ giao

 

 

47

8.27.17

Anh Chị   Nguyễn Quốc Thống (Thomas), Tiffany. Online $USD 100

 

$97.50

48

8.28.17

Ẩn Danh

 

$500.00

49

8.28.17

Anh Chị cvk61 Nguyễn Liên, Trung T. Đậu

 

$620.00

50

8,30,17

Chị Phạm Thị Tâm. Xin lễ: $USD 200

 

 

51

8.31.17

Anh Chị Bùi Hùng. Online $50.00

 

$48.60

52

8.31.17

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

53

9.1.17

Anh Chị Khổng V Phat. Help PleiJodrap. Cha Quyền: $USD 200

 

 

54

9.2.17

Ẩn Danh giúp phụ tiền thuốc cho Thầy Võ bị tai nạn. $USD 200

 

 

55

9.2.17

Anh Chị Vũ Phong – Toni. Online: $USD 100

 

$97.50

56

9.5.17

Anh Chị Ngô Tư. Online $USD 1000. after service charge: $977.70 USD.
KMF: $488.85. Plei Jodrap: $488.85

 

$488.85

57

9.5.17

Anh Chị. cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên, Mary Bùi

 

$200.00

58

9.6.17

Ẩn Danh

 

$200.00

59

9.8.17

KMF Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey

 

$150.00

60

9.8.17

KMF Anh Chị John Minh Phan

 

$30.00

61

9.9.17

Anh Chị Phạm Quang Cường (Patrick Pham) – Phạm Thuy Trang Dang

 

$1,000.00

62

9.10.17

Anh Chị Hà M Phương. Online: $USD 50.00

 

$48.60

63

 

Ẩn Danh: TGM $200 TO ĐC Vị

 

 

64

9.13.17

Anh Chị cvk70 Nguyễn văn Tới, Christnia

 

$150.00

65

9.13.17

Anh Chị Khổng V Phat. Attn. Anh Thuận. Help PleiJodrap. Cha Quyền: $USD 40

 

 

 

*KMF: $420. Bán máy: $80

** KMF: $200. Giúp cha Simon Phan Văn Bình: $USD 1000 (nới rộng nhà thờ Dakmot)

*** Giúp cha Quang 69

 

 

(Nhóm “Begger for Love / Nhóm Ăn Mày Tình Thương” do Anh Lộc – San Jose)

#

 

Names

 

USD

1

9.13.17

Anh Lộc John Trần (received on sept.13.2017)

 

$100.00

2

9.13.17

Anh Chị Lực Vũ (received on sept.13.2017)

 

$50.00

3

9.13.17

Chú Thím Hải (Ẩn Danh). (received on sept.13.2017)

 

$40.00

4

9.13.17

Anh Chị Quân Nguyễn (received on sept.13.2017)

 

$50.00

5

9.13.17

Anh Chị Khánh Nguyễn (received on sept.13.2017)

 

$20.00

6

8.24.17

Chị kim Từ (Received on 8.24.17)

 

$200.00

7

8.24.17

Anh Corel Hoàng (Received on 8.24.17)

 

$100.00

 

Việt Nam: Chiến Dịch Mùa Thường Niên 2017 (Via MR. NGUYỄN ANH VÕ – VIETNAM)

[tính từ 1.6 – 31.10.2017]

 

Tháng 6.2017

 

VNĐ

USD

1

10/06/17

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện (100 USD)

2,270,000

100

2

10/6/17

Cô Phương (Quận 4, Saigon). via Bs Trần Mậu Kim

2,000,000

88

3

15/06/17

Bs Trần Mậu Kim & Kim Anh : 42,000,000 VND. Quận 4. chuyển RP Việt (Kon Jodreh)

 

 

4

20/06/17

Cvk 69 AC Huy & Yến: Ohio, USA

1,000,000

44

5

24/06/17

Cvk 64 AC Lan & Trân: Saigon

500,000

22

6

25/06/17

Cvk 67 Hà Khánh Vân: con gái Hà Văn Khánh

5,000,000

220

7

25/06/17

Bà Đinh Thị Huyền (2,000 USD x 22,700): USA, via Cvk 67 Hà Văn Khánh

45,400,000

2,000

8

25/06/17

Bà Đinh Thị Huyền (1,000 USD): USA, via Cvk 67 Hà Văn Khánh.chuyển RP Binh (Plei Tơwer)

 

 

9

29/06/17

AC Đậu Quang Dũng & Cơ: via Cvk 68 Đậu Quang Khánh

2,000,000

88

Tháng 7.2017

 

 

 

10

10/07/17

Nhóm Café Cao Thượng: Saigon – BMT

3,000,000

132

11

11/07/17

Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa: Saigon – Dak Mil

10,000,000

441

12

14/07/17

Cvk 50 Nguyễn Văn Khải (1,000 USD): Georgia, USA:chuyển RP Bình (Dak Mot)

 

 

13

15/07/17

ÔB Trần Phi Hải:Ngọc Long, Hà Lan A, BMT

3,000,000

132

14

15/07/17

ÔB Nguyễn Thái Học: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

400,000

18

15

15/07/17

ÔB Nguyễn Đình Khả:Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

2,500,000

110

16

15/07/17

AC Nguyễn Thanh Minh: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

2,000,000

88

17

15/07/17

AC Nguyễn Trọng Hài: Vạn Lộc, Hà Lan A, BMT

700,000

31

18

18/07/17

Cvk 64 Vũ Văn Quý: Saigon

8,000,000

352

19

20/07/17

Cvk 69 AC Huy & Yến:Ohio, USA

1,000,000

44

20

25/07/17

Cvk 55 Huỳnh Giáo (300 AUD). Melbourne, Australia

5,350,000

236

21

26/07/17

Ẩn danh (150 USD): via Chị Kim Yến, Cali

3,405,000

150

22

28/07/17

Cvk 58 Nguyễn Văn Thái (1,000 USD): Oregon, USA

22,700,000

1,000

23

31/07/17

Cvk 66 RP Bùi Đình Thân (1,000 CAD): Canada

18,095,000

797

24

31/07/17

Cvk 70 Đặng Đình Trung, Saigon

1,000,000

44

 

Tháng 8

 

 

 

25

05/08/17

Cvk 67 Phạm Sĩ Truyền: Dak Nông

6,000,000

264

26

05/08/17

Cvk 67 Nguyễn Văn Từ: Nha Trang

1,000,000

44

27

05/08/17

Cvk 67 Phan Kim Đồng: BMT

1,000,000

44

28

13/08/17

Cvk 67 Hồ Đức Thảo: BMT

2,000,000

88

29

13/08/17

Cvk 67 Phạm Sĩ Truyền: Dak Nông

2,000,000

88

30

20/08/17

Nhóm Café Cao Thượng: Saigon – BMT

3,000,000

132

31

20/08/17

Cvk 69 AC Huy & Yến: Ohio, USA

1,000,000

44

 

                       

XIN LỄ/XIN CẦU NGUYỆN (Via REV. FX NGUYỄN NGỌC TÂM)

[tính từ 1.6 – 31.10.2017]

 

Tháng 6.2017

 

VNĐ

USD

1

Thứ Năm 01/06

Cvk 68 AC Phúc & Hằng: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

2

Thứ Sáu 02/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

3

Thứ Bảy 03/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

4

Thứ Hai 05/06

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng: Con trai, Giỗ 50 ngày

200,000

 

5

Thứ Bảy 10/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

6

Thứ Hai 12/06

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Maria Phạm Thị Hiền: Em, Giỗ 33 năm

200,000

 

7

Thứ Năm 15/06

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng: Con trai, Giỗ 50 ngày

200,000

 

8

Thứ Bảy 17/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

9

Thứ Năm 23/06

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

10

Thứ Sáu 23/06

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân. Thân Phụ

500,000

 

11

Thứ Bảy 24/06

Cvk 58 AC Lý & Chi: Xin chúc lành cho 2 cháu Kim Long & Anh Thư nhân dịp Lễ Thành Hôn

1,000,000

 

12

Thứ Hai 26/06

Cvk 73 Hoàng Minh Hùng; Maria & Anna, Song Thân

500,000

 

14

Thứ Sáu 30/06

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan: Phêrô-Gioan & Maria.Song Thân

500,000

 

 

Tháng 7.2017

 

 

 

15

Thứ Bảy 01/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

16

Thứ Ba 04/07

Cvk 64 AC Quý & Thêu: Maria, Thân Mẫu Giỗ 22 năm

500,000

 

17

Thứ Tư 05/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Giuse Lê Thành Nhật Dũng.Con Trai

200,000

 

18

Thứ Sáu 07/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

19

Thứ Bảy 08/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

20

Thứ Bảy 08/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Các thành viên CVK 68 đã qua đời

200,000

 

21

CN 09/07

Cvk 68 Lê Thành Thu: Cầu Bình An cho CVK 68 & gia đình

200,000

 

22

Thứ Hai 10/07

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Gioan Trần Văn Ất. Ông Nội, Giỗ 50 năm

200,000

 

23

Thứ Ba 11/07

Cvk 68 AC Khánh & Liễu: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

24

Thứ Tư 12/07

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

25

Thứ Sáu 14/07

Cvk 95 Lưu Văn Hữu: Maria Thân Mẫu, Giỗ mãn tang

1,000,000

 

26

Thứ Bảy 15/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

27

Thứ Sáu 21/07

Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Sr Têrêxa Xuân Phương, Châu Sơn, vừa được Chúa gọi về

300,000

 

28

Thứ Bảy 22/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

29

Thứ Ba 25/07

Chị Kim Yến: Maria Lê Thị Liên. Thân Mẫu, Giỗ 32 năm

400,000

 

30

Thứ Sáu 28/07

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân. Thân Phụ. Thân Phụ

500,000

 

31

Thứ Bảy 29/07

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

 

Tháng 8.2017

 

 

 

32

Thứ Ba 01/08

Chị Kim Yến: RP Phaolô Nguyễn Công Minh. Em, Giỗ 4 năm

400,000

 

33

Thứ Năm 03/08

Cvk 70 Trần Thanh Vân: An ê Trần Thị Nguyệt.Nhạc mẫu, Giỗ 25 năm

200,000

 

34

Thứ Sáu 04/08

Cvk 70 Trần Thanh Vân: Maria Phạm Thị Thoa. Thân Mẫu, Giỗ 6 năm

200,000

 

35

Thứ Sáu 04/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

36

Thứ Bảy 05/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

37

Thứ Hai 07/08

Cvk 70 Đặng Đình Trung: Đaminh Đặng Văn Bảo, Thân Phụ

300,000

 

38

Thứ Ba 08/08

Cvk 70 Đặng Đình Trung: RP Vinh Sơn Đặng Xuân Hải: chú

200,000

 

39

Thứ Tư 09/08

Cvk 62 Đinh Bạt Kiêm: Giuse Đinh Bạt Lĩnh.Thân Phụ, Giỗ 5 năm

300,000

 

40

Thứ Bảy 12/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

41

Thứ Sáu 18/08

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện. Antôn Nguyễn Đình Cường. Anh, vừa được Chúa gọi về

500,000

 

42

Thứ Bảy 19/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

43

Thứ Sáu 25/08

Cvk 67 AC Hiền Điệp: Augustinô Đậu Xuân.Thân Phụ

500,000

 

44

Thứ Bảy 26/08

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

 

Tháng 9.2017

 

 

 

45

Thứ Sáu 01/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Maria, Giuse, Catarina, Maria: Anh Chị Em

200,000

 

46

Thứ Bảy 02/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

47

Thứ Hai 04/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm:Tạ ơn đã cho lành bệnh

1,135,000

 

48

Thứ Ba 05/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Đôminicô Hà Kim Tính

1,135,000

 

49

Thứ Tư 06/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại

1,135,000

 

50

Thứ Năm 07/09

KMF Chị Phạm Thị Tâm: Các Linh Hồn nơi Luyện Tội

1,135,000

 

51

Thứ Bảy 09/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

52

Thứ Tư 13/09

Cvk 95 Đặng Nhật Hưng: Tạ Ơn & Cầu Bình An

500,000

 

53

Thứ Năm 14/09

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện: Antôn Nguyễn Đình Cường.Anh, giỗ 40 ngày

500,000

 

54

Thứ Bảy 16/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

55

Thứ Tư 20/09

Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh: Phaolô Nguyễn Văn Lan. Thân Phụ, Giỗ 31 năm

500,000

 

56

Thứ Bảy 23/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000

 

57

Thứ Năm 28/09

Cvk 70 Lê Dũng: Maria Lê Phạm Cát Nhã.Con gái, giỗ 9 năm

500,000

 

58

Thứ Bảy 30/09

Cvk 69 AC Huy & Yến: Giuse, Maria, Phaolô: Song Thân

200,000