Danh sách ân nhân chiến dịch quyên góp mùa Vọng 2011

 

Danh sách ân nhân chiến dịch quyên góp

mùa Vọng 2011

      USA

STT

Tên

US$ 

1

cvk58 Phạm Đình Hạp

500.00

cvk60 Cao Nhang

300.00

KMF Truyền Nguyễn

100.00

CDR Chin Van Dang, CHC, USN

 2,000.00

KMF Nguyễn Văn Thuận

100.00

cvk58 Nguyễn Ngọc Thư

400.00

J.A. or M.P. Efird

50.00

cvk65 Nguyễn Anh Phương

60.00

cvk68 Nguyễn Thế Quang

100.00

10 

cvk69 Lê Hùng Dũng

100.00

11

cvk66-67 Rev Nguyễn Văn Thạch

50.00

12 

cvk56 Nguyễn Lý

20.00

13 

cvk64 Nguyễn Văn Mai

50.00

14 

cvk58 Võ Viết Hải

100.00

15 

KMF Nguyễn Văn Thuận

100.00

16 

cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú)

100.00

17 

cvk70 Nguyễn Văn Tới (Brandon Nguyễn)

100.00

18 

cvk55 Trần Văn Vững

200.00

19 

cvk56 Giuse Ngô Xuân Huệ

300.00

20 

cvk62 Trần Văn Hiệp

100.00

21 

cvk38 Nguyễn Văn Đặng (Lân)

50.00

22 

cvk60 Đặng Minh Chính

600.00

23 

cvk57 Ngô Xuân Tịnh

20.00

24 

KMF Clara Phạm

120.00

25 

KMF Pierre Vĩnh

120.00

26 

cvk58 Nguyễn Ngọc Thư

20.00

27 

cvk64 Trần Đức Thành

 200.00

28 

cvk71 Đặng Văn Khanh

 100.00

29 

Thuan Van Nguyen/Margarita Cuc Dang Nguyen

 100.00

30 

KMF A/C Trần Văn Tiến

 100.00

31 

KMF Bà Đỗ Thị kim Châu

 25.00

32 

KMF Bà Phạm Thị Hường

 25.00

33 

cvk58 Nguyễn Đức Minh (Triệu)

 100.00

34 

KMF Margarita Cuc Dang Nguyen DBA 2 Go Food Market

 500.00

35 

cvk65 Rev Trần Trung Dung

 300.00

36 

cvk66 Đậu Quang Đại

 225.00

37 

cvl63 Rev Phạm Quốc Hùng, 
Ông Nguyễn Văn Sỹ và các con,

 1,200.00

38 

KMF Mang Thạnh

 50.00

39 

KMF Peter Đặng Văn Hưởng

 100.00

40 

KMF Nguyễn Hữu Kiệt

 50.00

41

Bác Sĩ Nguyễn Quang Tuấn (Thụy Sĩ)

 1,100.00

42 

cvk70 Đỗ Thế Hùng

 100.00

43 

KMF Chị Tâm Phạm

 1,000.00

44 

cvk70 Trần Anh Minh

 20.00

45 

cvk70 Đậu Đức Minh

 3,000.00

46 

Ms Lưu thị Mỹ Hạnh

 200.00

47 

Mrs Yến Nguyễn – Hoa Lê

100.00

48 

Kiều Oanh Lê

 50.00

49 

Thủy Nguyễn, Anh B Trần Tuấn

 100.00

50 

AC Mai -Hà Nguyễn

 100.00

51 

Thúy Trương

 200.00

52 

Linh Trần

 100.00

53 

Michelle

 100.00

54 

cvk73  Nguyễn Xuân Hải –  Xuân Mai

 50.00

55 

AC  Nguyễn Xuân Quỳnh & Mai Hoa

 60.00

56 

5AC Lê Hùng – Quế Nguyễn

 50.00

AC Lê Liêm – Ái

 200.00

58 

cvk50 Peter Nguyễn Văn Khải – Mary Giáo

 200.00

59 

Rosa Nguyễn Thị Ngọc Hân

100.00

60 

cvk63 Nguyễn Thanh Minh

 200.00

61 

KMF Đạo Nguyễn- Thu Hồng Huỳnh

 100.00

62 

cvk72 Vũ Kim Đường – Mỹ Ngọc thị Trần

 100.00

63 

KMF Anne M. Vinh (Pierre’s Mom)

 100.00

64 

Mai Phi Trương (Pierre’s aunt)

 50.00

65 

cvk71 Nguyễn Như Ý

 200.00

66 

cvk68 Lưu Hoàng Anh

 200.00

67 

Christina Nguyễn

 550.00

68 

Chị Nữ

 1,000.00

69 

René Đường (Wemmy Paul Baseda)

 150.00

70 

Đỗ Thức Quỳnh

 100.00

71

cvk57 Ngô Xuân Tịnh

 50.00

72 

Nguyễn Văn Nam – Diễm nguyễn

 100.00

73 

Chinh Đỗ & Hằng Bùi

 200.00

74 

cvk70 Nguyễn Hồng Phong

 100.00

75 

cvk58 Nguyễn Xuân Thái

 300.00

76 

cvk69 Rev Nguyễn Ngọc Thanh

 200.00

77 

A/C Lê Gon – Huyền

 500.00

78 

Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga

 500.00

79 

cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Vũ Thị Yến

 150.00

80 

Nguyễn Sơn , Mưu Nguyễn

 40.00

81 

cvk56 Nguyễn Lý

 40.00

82 

cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên

 150.00

83 

Trương Phú – Dương Trang

 60.00

84 

Tiffany Nguyễn (Emily, Dorena Nguyễn)

 60.00

85 

CVK-Nam Cali

 395.00

86 

cvk64 Nguyễn Thanh Hải (Liên)

 500.00

87

cvk69 Nguyễn Ngọc Minh

 5,000.00

88 

Phạm Đức Phong

 50.00

89 

Ông Bà Cố Lê Chiêu-Nguyễn Thị Mão

 50.00

90 

cvk41 Nguyễn Nhiệm

50.00

91 

Nguyễn H. Phước

 20.00

92 

AC Tiên Thủy Hùynh

 20.00

93 

Phạm  Công Thành (Vợ: Kim Nguyễn)

 120.00

94 

Chu Chắc Tấn -Nguyễn Ngọc Dung

 50.00

 

Hawai

1,730.00

95

Anh Randy Quang

 

96

Anh Nguyên Vũ

 

97 

9Anh Trầ Đình Cảnh

 

Chị Phạm Thị hoa

 

99 

Chị Soan

 

100 

Chi Xuân

 

101 

Chiị Út

 

102 

AC Nhung Hương

 

103 

Chị Nguyễn Thị Nhin

 

104 

ChịHoil Trần Thị Chang

 

105 

Chị Thủy Phở 97

 

106 

Cháu Trấn Thị Hồng Vân

 

107 

Chị Kim

 

108 

Chị Lê Thị Dương

 

109 

Nguyễn Văn Minh: 150 Euro

 196.00

110 

cvk58 Trương Phúc Danh

 50.00

111 

Nguyễn Thị Nhiệm

 30.00

112 

Thai or Buoc Thị Trần

 100.00

113 

Phillip V. Hoàng

 20.00

114 

Le Chung- Theresa D. Le

 40.00

115 

Richard T Russel, Nga Minh  Russell

 200.00

116 

Nhom Cursillo Vancouver, canada

 384.00

117 

Nhom than huu Surrey, Vancouver, Canada

 2,174.00

118 

Anh chi Khai Van Nguyen:

 483.00

119 

Nguyễn Thị Bích Soa

100.00

120 

cvk69 Trần Văn Hiền – Dam Nguyễn

 100.00

121

Thầy Trần Hữu Khắc

 100.00

122 

Tuấn Anh Nguyễn & Tho Oanh Nguyễn

 50.00

123 

Joseph Thuan Than & Lan Thi Pham

 100.00

124 

Marissa Minh Huệ Đoàn & KimBình Huỳnh

 20.00

125 

Nguyễn Nhiệm

 50.00

126 

Anh Trung bán sách Thiên Khí Năng

 2,482.97

126

CVK -Quebec

 746.00

127

cvk63 Nguyễn Văn Thế – Tâm

 

128

cvk65 Lê Hoàng Hương -Loan

 

129 

cvk65 Nguyễn Thế Trị -Cúc

 

130

cvk69 Nguyễn Xuân Thiều – Hương

 

131

cvk69 Trần Quốc Hoàng

 

132

Trương Minh Đạo

 50.00

133

Chui Chuigyn

 20.00

134

cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Vũ Thị Yến

 100.00

135

cvk55 Đặng Phúc Nguyên

 100.00

136

Dung Nguyễn

 100.00

137

Thong V. Nguyen, Di Thi Tran

 500.00

138

cvk67 Hoàng Văn Cửu

 50.00

139 

cvk67 Nguyễn Xuân Quang

 50.00

140

cvk61 Nguyễn Văn Tố

 130.00

141 

Dr. Dung va Van

 300.00

142 

Loc & Huyen

 200.00

143 

Trinh Chu

 50.00

144 

Khanh Tran

 100.00

145 

 Kim Nguyen

 50.00

146 

A/C  Yen

 20.00

147 

A/C Khanh

 20.00

148 

Ong Tuong

 20.00

149 

AN Danh 1 (TOYOTA)

 20.00

150

Tiffanie Thuan Ha (1st Finacial)

 

151 

Kim Tu

 200.00

152 

Cecilia Nghiem

100.00

153 

Cory Hoang

100.00

154 

CD NVHoa Binh

220.00

155 

Khanh Tran

100.00

156 

Kim Nguyen

50.00

157 

Cecilia Nghiem/Thuan

100.00

158 

Steven & Lien Lipari

50.00

159 

Linh Hong Nguyen

50.00

160 

Viet Franklin Nguyen

200.00

161 

Quan Nguyen (Aptina)

20.00

162 

CD NV Hoa-Binh (Dot 2)

580.00

163 

Chu Thim Hao

50.00

164 

Ha & Lam Dinh

100.00

165 

Dat Peter Nguyen

100.00

166 

Quang Phung

 50.00