Chương trình tài trợ 2012

Bảng tóm lược những chương trình mà KMF tài trợ cho năm 2012

 A – Chương trình chăm sóc sức khỏe cho người nghèo:

Stt

Dự án

Địa chỉ

Tóm lược

Đối tượng

Ngân quỹ

cần thiết

USD

Đóng góp của KMF(USD)

 

Người nhận tiền, thi hành và phúc trình

1.

Phòng khám CAO THƯỢNG, Kon Jodreh,

Phòng khám Cao Thượng được hoàn thành vào tháng bảy 2010 và đã hoạt động liên tục, với một bác sĩ và hai y tá.

Bệnh nhân đến khám bệnh. Năm 2011 tổng số là 14,000 người.

24,000

12,000

Trần Văn Hiền

& Nguyễn Anh Võ

CVK 67

2.

Tủ Thuốc

Tình Thương

KMF mua thuốc và phân phối đến các giáo xứ qua các Cha xứ hoặc các Soeurs.

Các làng thuộc huyện Dak Tô, Tumorong, Dakglei

10,000

6,000

RP Hồ Quang Huyên CVK 92

& Bác Nho CVK 47

 B – Chương trình trợ giúp giáo dục cho trẻ em nghèo:

1.

Nhà sinh hoạt Dak Mot

(RP Binh 70)

Nhà lợp tôn, vách nứa, nền đất :

cần tráng xi măng (600 m2),

nâng mái cao thêm 1 m,

1,000 học sinh các cấp

3,000

3,000

RP Nguyễn Văn Bình CVK 70

2

Nhà nội trú

Dak Yâk,

(RP Vũ 92)

Xây dựng một căn nhà nội trú

Gồm 4 phòng

40 em nam học cấp 2

& cấp 3 trong vùng

20,500

10,000

RP Trần Văn Vũ

CVK 92

3

Nhà nội trú

Dak Toxa

(Ya Wuch)

Hỗ trợ việc học

& ăn uống hàng ngày

20 em nữ học cấp 2

& cấp 3 trong vùng

5,000

3,000

RP Võ Văn Dũng/Ya Wuch

CVK 92

4

Nhà nội trú

Dak Lung

(RP Bình 92)

 

Hỗ trợ việc học & ăn uống hàng ngày

24 em, đa số là nữ, học cấp 3 trong vùng

6,000

4,000

RP Nguyễn Văn Bình CVK 92

5

Nhà nội trú

Tòa Giám Mục Kontum

Làm một chỗ sinh hoạt đa dạng

90 sinh viên đang học tại các trường cao đẳng trong thành phố Kontum

 

1,000

1,000

RP Nguyễn Văn Đắc CVK 55

6

Học sinh

Plei Groi, Pleiku

(Ya Oai)

Giúp các em học thêm & một bữa ăn để đủ sức đi học ở trường

50 em học sinh tiểu học

3,000

3,000

RP Nguyễn Tiến Trung CVK 66 & Ya Oai

 

7

Học sinh

Kon Duh, Kontum

(RP Long 92)

Giúp các em học thêm & một bữa ăn để đủ sức đi học ở trường

30 em học sinh tiểu học

3,000

3,000

RP Vũ Đình Long

CVK 92

C – Chương trình giúp người phong cùi:

1.

Giúp người cùi

qua ban Caritas

Giúp người cùi có phương tiện sinh sống & chữa bệnh

Người cùi trong giáo phận Kontum

 

10,000

RP Nguyễn Văn Đông CVK 55, Tổng Đại Diện

D – Chương trình giúp cô nhi, khuyến tật, và ngắn hạn

1

Máy làm gach

Giúp Các Cha trong vùng Dak Tô

Làm gạch xây dựng với giá rẻ

2 máy :

1 ở Dak Mot (RP Huyên)

1 ở Dak Yak (RP Vũ)

4,000

4,000

RP Trần Văn Vũ

CVK 92

2

Giúp Cô nhi

Kontum

Giúp nhà cô nhi Vinh Sơn 5 & 6 do các Ya người Thượng phụ trách trong tỉnh Kontum được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và được học hành, ít là hết cấp 2

Giúp 174 em bé mồ côi tại hai cô nhi viện Vinh Sơn 5 & 6

 

16,000

Ya Truk và Ya Nhun

3

Giúp các em khuyết tật

Pleiku

Cộng tác với các Soeurs Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể giúp các em khuyết tật & bại não tại Pleiku

Các em khuyết tật & bại não

được sống đúng phẩm giá con người

 

5,000

Soeur phụ trách

 

 

Tổng cộng

 

4 Chương trình

(13 dự án)

 

 

80,000

Nguyễn Anh Võ

____________________________________________________________________________