Chương trình cho năm 2013

Chương trình cho năm 2013:

Trong năm 2013 tới đây, ngoài việc tiếp tục thực hiện 4 chương trình thường xuyên (chăm sóc sức khỏe, trợ giúp giáo dục, trợ giúp bệnh nhân phong cùi, trợ giúp các em cô nhi & khuyết tật) KMF mong muốn có thể tài trợ thêm các dự án ưu tiên sau đây:

1.     Trợ giúp tiền ăn các nhà nội trú Dak Mot (huyện Ngọc Hồi), Hơmoong (huyện Sa Thầy), Dak Hà (huyện Dak Hà), Dak Glei (huyện Dak Glei), Kon Jodreh (Kontum), Kon Xơm Luh (huyện Kon Ray), Kon Mah (Kontum), Chư Á (huyện Dak Doa, Gia Lai) . . .  để mỗi ngày các em có được ít nhất 10,000 VND (# 0,5 USD)  tiền thực phẩm, và có đủ sức khỏe để đến trường học.

2.     Cung cấp nước uống cho Nhà Thờ Dak Mot bằng giếng khoan và hệ thống lọc : hiện nay, nguồn nước ở đây vừa thiếu vừa ô nhiễm, nên dân làng và các em học sinh không có đủ nước sạch để uống, nhất là vào các ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ.

3.     Xây nhà bếp cho các em nội trú Dak Wơk (huyện Sa Thầy): nhà bếp hiện nay chỉ là một căn lều nhỏ xíu, hoàn toàn không có vách che, chuột bọ tự do ra vào, và mỗi khi trời mưa hoặc nổi gió lớn, không thể nào nấu cơm được, nên các em học sinh vừa phải chịu đói, vừa ăn cơm sống, rất nguy hiểm cho sức khỏe.

4.     Trang bị phòng đọc sách cho các giáo xứ xa xôi, để dần dần nâng cao kiến thức và trau dồi ngôn ngữ cho các em học sinh cũng như dân làng.

5.     Tài trợ tín dụng cho các nhóm người nghèo, do các Cha Xứ & các Soeurs quản lý, để họ không phải đi vay nặng lãi, hoặc phải bán “lúa non” cho các lái buôn ép giá . . .

  Như thế, KMF dự kiến chi cho các chương trình trong năm 2013 như sau :

·  Chăm sóc sức khỏe                             :  30,000 US$

·  Trợ giúp giáo dục (10 – 12 nhà nội trú):  50,000 US$

·  Trợ giúp bệnh nhân phong cùi             :  30,000 US$

·  Trợ giúp các em cô nhi khuyết tật        :  30,000 US$

·  Các dự án khác                                    :  20,000 US$

Tổng cộng dự chi 2013              : 160,000 US$