Danh Sách Ân Nhân 2018 / List of Benefactors 2018

Danh Sách Ân Nhân 2018 / List of Benefactors 2018

Update 2/12/2018

KMF DONATIONS 2018 (US – Canada)
January 01 – December 31, 2018
Date Benefactors USD Notes
January        
1/3/18 Chị Lisa Phạm 1 200    
1/4/18 AC Vũ Phong – Toni. Online $100.00 98    
1/4/18 AC Huỳnh Tan Tien, Huỳnh Thị Thủy 40    
1/9/18 ÔB Hoàng Tân Tỵ (Tax to Tú Uyên) 300    
1/9/18 Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey 150    
1/9/18 Cvk69 Trần Ngọc Vũ Huyền 100    
1/16/18 Cvk62 Võ Văn Vân 200    
1/16/18 FBI 100    
1/16/18 ÔB  Đặng Minh Chính xin 10 lể  cho LH Lucia 200    
1/16/18 ÔB Nguyễn Nho 100    
1/16/18 ÔB Hoàng Ninh 100    
1/16/18 ÔB Trần Hùng Sơn 100    
1/16/18 ÔB Nguyễn Văn Tâm 100    
1/16/18 AC Vũ Liêm 50    
1/16/18 Bà Cụ Đa 100    
1/16/18 Chị Nguyễn Kim Liên 100    
1/16/18 Bà Nguyễn Thị Thành 270    
1/16/18 ÔB Nguyễn Văn Phẩm 200    
1/16/18 ÔB  Đặng Minh Chính 100    
1/16/18 AC Vũ P. Vạn. On line $50.00 49    
1/19/18 Cvk58 Nguyễn Xuân Thái 500    
1/22/18 AC Nguyễn Thị Bích Soa 100    
1/22/18 ÔB Cố cvk50 Nguyễn Đức Trọng – T. Thảo 100    
1/22/18 Cvk35 Huỳnh Kim Miên 200    
1/23/18 ACH Credit Benevity Fund Donation 671    
1/25/18 AC Khổng V Phat 100    
1/28/18 AC Hà Minh Phương. Online $50.00 49    
1/30/18 Cvk64 Nguyễn T Hải (Liên). Online $240 234    
1/30/18 Mr. & Mrs. McMullen Paul & Jean 100    
1/28/18 AC Nguyễn H. Tuân – Trần T. Hạnh 20    
         
February        
2/2/18 Chị Lisa Phạm 500    
2/3/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
2/5/18 Bà Ngoại Hoàng T. Herrera 50    
2/8/18 AC Vũ Phong – Toni 100    
2/8/18 Cvk56 Nguyễn Lý 50    
2/9/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
2/10/18 ÔB Đỗ Tín c/o Rev. Nguyễn N Tâm 300    
2/11/18 Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng). Online $30 29    
2/13/18 Cvk68 Nguyễn Tha Hương – Vũ T. Lan 100    
2/16/18 Chi Phou (Hồ Phou Phommachit) – 66 Hồ Sĩ Kim 400    
2/16/18 Anonmous xin lễ 200    
2/17/18 Lê Thảo Tracey. Online $500 489    
2/17/18 Ms. Yvonne C.Hill 25    
2/20/18 AC Vũ LêDung T. Online $100 98    
2/20/18 Cvk69 Phạm Công Thành – Lan Phương 200   Xin lễLH Stephano
2/15/18 Shell Oil Company HERO Program 200    
2/12/18 Net Work For Good 370    
1/15/18 Net Work For Good 750    
2/23/18 AC KMF Lê Đình Phong – Trần T. Xuân 50    
2/23/18 AC Nguyễn Văn Lưỡi – Nguyễn Thị Loan 100    
2/23/18 AC KMF Nguyễn Thị Soan – William C. Bease 100    
2/23/18 AC Đinh Đức Thanh Danh 20    
2/24/18 AC Bùi T. Huyen – Franklin Nguyễn 100    
2/24/18 AC Nguyễn Thanh Vĩnh – Lois 50    
2/26/18 Cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên – Mary Bùi 200    
2/26/18 AC Phan Thoa 20    
2/26/18 AC Đoàn T. Hạnh – Nguyễn Đồng Tâm 200    
2/26/18 Cvk65 Nguyễn Văn Ngô – Phạm T. Phước 300    
2/26/18 AC Hà V. Diêm – Trần T. Trâm 100    
2/26/18 Cvk69 Trần Văn Hiền – Dam T. Nguyễn 200    
2/26/18 Dr. Joel T. Weigand and Mrs. Carol E. 1 000    
         
March        
3/1/18 Chị Nguyễn T. Kim Phương 20    
3/1/18 Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng) 100    
3/1/18 Chị Hà Thị Tuyết 40    
3/1/18 Cvk58 Trương Phúc Danh – Nguyễn Thị Cúc 50    
3/3/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
3/3/18 My Chau Dinh Sole Prop. Legacy Nails & Spa 200    
3/3/18 Cvk71 Nguyễn Hùng Phong – Ngọc-Diệp Hoàng 200 500 Mẹ Măng Đen $500
3/3/18 AC KMF Phan Lộc – Nguyễn T HiềnHạnh 100    
3/3/18 Anh Đinh Hung. Online $25.00 24    
3/3/18 AC Phạm Michael Quốc (Tuấn) – Khanh T. 100    
3/3/18 Cvk69 Phạm Công Thành – Lan Phương 100    
3/3/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư – Mary Trần 300    
3/5/18 Cvk55 Ngô Đại Thành – Lan T. Nguyễn 100    
3/5/18 Cvk69 Nguyễn Hùng Phi – Yến Vũ 200 300 Bok Quyền
3/5/18 Cvk68 Nguyễn Thế Quang – Chi Mai 100    
3/5/18 Chị Phạm Thị Tâm 1 000    
3/6/18 Chị Đỗ Thị Liễu 1 000    
3/6/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
3/7/18 Glamour Nails – Son Xuan Nguyen, DBA 100    
3/8/18 AC Trần Kinh – Mary Trần 35    
3/8/18 Cvk70 Nguyễn Thành Tân – Nguyễn Thị Hoàng 200    
3/8/18 Cvk41 Nguyễn Nhiệm – Ny 400    
3/8/18 AC Vũ Phong – Toni 100    
3/10/18 Mr. & Mrs. Mark – Karen Drees 100    
3/10/18 AC KMF Nguyễn Thống V. – Di Thị Trần 100    
3/10/18 AC Nguyễn Benedict Hoa P. 50    
3/10/18 AC Nguyễn Văn Long – Nương 50    
3/12/18 Một Gia Đình 200    
3/13/18 AC Lương Tom Tao Duy – Brenda Nguyễn 50    
3/14/18 AC Y Ngam – A Thunh 100    
3/15/18 Pamela Garcia. Online $350 342    
3/16/18 Cvk72 Vũ Kim Cẩm Đường. Online $155 151    
3/21/18 AC Nguyễn V. Ninh 500    
3/21/18 Ms. Christy S K Beltran 100    
3/21/18 ÔB Cố Nguyễn D Quynh – Luot T Đỗ   100 Bok Quyền
3/21/18 AC Hồ Thanh Danh – XuanMai Hồ 50    
3/21/18 AC  Hoàng X. Bách – Thủy T.H. Vũ 100    
3/24/18 Cvk72 Nguyễn Văn Dũng. Online $CAN 250 181    
3/26/18 Prof. & Mrs. Jerry Tan. Wiring USD 1,515 1 515    
3/26/18 AC Bùi Hùng. Online $USD 50.00 49    
3/26/18 AC Phạm Quang Sơn – Nguyễn T. Xuân 200    
3/27/18 AC Nguyễn Quang Mỹ – Quyên Lê 100    
3/28/18 Cvk68 Lưu Hoàng Anh – Cúc. $CAD 200 149    
2/28/18 AC Dương Chấn Hải – Ngô T. Bình 50    
3/29/18 AC Ngô Tư.  Online $200 195    
3/29/18 AC Phan N. Khanh – Christina D. Lê 15    
3/29/18 Cvk65 Nguyễn Anh Phương – Nguyễn Thanh Thúy 200    
3/30/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
3/30/18 Cvk55 Đặng Phúc Nguyên – Lưu T. Hạnh 100    
3/31/18 Cvk69 Phạm Công Thành – Lan Phương 500    
         
April        
4/2/18 AC Hà M Phương.  Online $50 49    
4/2/18 Cvk50 Nguyễn Văn Khải – Giáo 200 1 000 Cha Tiên cvk
4/4/18 Chị Phạm Quý c/o Cvk67 Nguyễn Văn Nam 100    
4/5/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
4/7/18 AC Vũ Phong – Toni 200    
4/7/18 AC Nguyễn Quân (gởi cho Cha Hồng)   600 Ơn Gọi Kontum
4/7/18 Ân Nhân via Rev Vu Khôi 1 600    
4/9/18 Anonymous 200    
4/9/18 AC Vũ Mathew T. – Nga T. Vũ-Trần 40    
4/9/18 Cvk67 Hoàng Frank (Cửu) – MaiHồng Nguyễn 200    
4/9/18 AC Đặng Vinh – Hồ Nathalie 200    
4/10/18 AC Nguyễn T. Diễm – Khánh Q. Vũ via Rev. NN Tâm 100    
4/10/18 AC Hồng Hoa via Rev. NN Tâm 200    
4/10/18 Anh Đại Nguyễn via Rev. NN Tâm 60    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm. Lễ giỗ 5 năm cho LH ĐaMinh Hà Kim Tính. 300    
Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Cầu cho ÔB, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm 300    
4/11/18 Chị Phạm Thị Tâm. Giúp cha Vũ đóng giường cho người nghèo   200 Cha Vũ
4/12/18 Chị Agnes Hồ Thị Sử 100    
4/13/18 Cvk70 Đậu Đức Minh – Thuythu (to Rev. Trần Quốc Hải)   1 000 Church building fund
4/16/18 Cvk67 Nguyễn Xuân Quang – Lương Mỹ Hương 500    
4/16/18 Rev. Cvk67 Nguyễn Văn Thạch 300    
4/16/18 Mr. & Mrs. Cle & Dennis Riordan Foundation (to Rev. Trần Quốc Hải)   10 000 Church building fund
4/19/18 Chị Phạm Thị Tâm xin lễ Hà Trọng Thủy và Trương văn một 100    
4/24/18 AC Nguyễn Tấn Khanh – Gwen 50    
4/26/18 Cvk63 Nguyễn Đ Tuấn (Thận) – NAnh (to Bok Phạm Ngọc Quang)   500 Church building fund
4/26/18 Gifts Match from Bright Funds Foundation 2 913    
4/26/18 Gifts Match from Network for Good 40    
         
May        
5/2/18 Cvk50 Nguyễn Văn Khải – Giáo 200 1 000 Cha Chuong – Plei Rơhai
5/3/18 AC Nguyễn An – Đào Kiều   1 500 Cha Trần V Vũ – Dak Giac
5/4/18 Mr. / Mrs. Stephen Jimenez 15    
5/7/18 AC Vũ Phong – Toni 200    
5/9/18 Chị Lisa Phạm   2 700 Cha Hai – Klau Rơngol
5/10/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
5/11/18 Cvk63 Nguyễn Thành Minh – Thanh 60    
5/12/18 CVK-Quebec (c/o Cvk65 Nguyễn Thế Trị) 1 200    
05/18/18 Cvk75 Trần Mộng Hoàng – Thuỷ 1 000    
05/18/18 Cvk68 Nguyễn Tha Hương – Lan 100    
05/21/18 AC Lê Phước Quang – Sương 100    
05/21/18 AC Bùi John – Nguyễn Christine   500 Cha Quyền – Plei Jodrep
05/21/18 AC Ha Vi Thu – Pham Kristina   100 II
05/25/18 AC Hoàng Peter – Nguyễn Annie   1 000 II
05/25/18 AC Nguyễn Bích Soa   1 000 II
05/25/18 AC Phan Vương – Hai Thanh   1 000 II
05/25/18 AC Phan Trinh   500 II
05/25/18 AC Trần Cảnh – Annie Ngọc   300 II
05/25/18 AC Nguyễn John – Vũ Joanna   500 II
05/25/18 AC Lê Alexander – Oanh   200 II
05/26/18 AC Trần Lam – Nguyễn T Trúc   400 II
05/26/18 AC Trần Han – Nguyễn Thom   200 II
05/26/18 Ca Đoàn Phaolô Cursilo c/o AC Trần Lam   1 000 II
05/26/18 Chị Đổ K Lan   100 II
05/26/18 Ngô Ly c/o chị Đổ K Lan   100 II
05/27/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư – Mary   300 Cha Quyền – Plei Jodrep
05/27/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
05/29/18 Shell Oil Co. Foundation Matching Gifts 400    
         
June        
06/05/18 AC Vũ Phong – Toni 200    
06/05/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
06/09/18 Hammond Nails & Spa -Linh Hà 2 000    
06/10/18 AC Hà Minh Phương 49    
06/24/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
         
July        
07/01/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
07/03/18 AC Vũ Phong – Toni 200    
07/10/18 Suongmai Bury 49    
07/29/18 Mr./Mrs. Stephen Jimenez 15    
07/29/18 Anh Nguyễn Tuấn 20    
07/30/18 Chị Theresa Huỳnh (RJ Accessory) 10    
07/30/18 Tram Pozzi   11 000 Cha Trần Quốc Hải
         
August        
08/01/18 AC Vũ Phong – Toni 210    
08/01/18 Mr. Nguyễn Khang 100    
08/02/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
08/20/18 Hammond Nails & Spa -Linh Hà 2 000    
08/26/18 Mr/Mrs Stephen Jimenez 15    
08/31/18 Suongmai Bury 49    
         
September        
09/05/18 AC Vũ Phong – Toni 200    
09/06/18 Mr./Mrs. John Mash – Linda 400    
09/07/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
09/28/18 Cô Ngô Thị Nghĩa 200   Vancouver ĐTT4 2018
09/28/18 Cvk62 Võ Văn Vân 300   II
09/28/18 Cvk71 Nguyễn Hùng Phong – Diệp 300   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Đức Minh – Triều 800   II
09/29/18 Cvk63 Nguyễn Đức Tuấn – Ánh 300   II
09/29/18 Cvk65 Nguyễn Việt Hùng 60   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Văn Lý – Chi 300   II
09/29/18 Cvk58 Nguyễn Ngọc Thư – Mary 200   II
09/29/18 Cvk67 Hoàng Văn Cửu – Hồng 200   II
09/29/18 Cvk60 Cao Nhang 300   II
09/29/18 Anh Khổng Phát 600   II
09/29/18 AC Vũ Phong – Toni 300   II
09/29/18 Nhóm Guitar c/o cvk67 Nguyễn Q Trung 520   II
09/29/18 AC Lary Mỹ 100   II
09/29/18 AC Đỗ Trạch 1 000   II
09/29/18 AC Hoàng Giáng 200   II
09/29/18 AC Anthony Ôn 100   II
09/29/18 Chị Từ Quý Kim 100   Vancouver ĐTT4 2018
09/30/18 Mr./Mrs. Stephen Jimenez 15    
         
October        
10/01/18 Four Star Lawn Care – Dewey Macfeeters 150    
10/04/18 Suongmai Bury 49    
10/06/18 Chị Lisa Phạm   500 Cha Sơn Kon Jơdreh
10/09/18 Chị Phạm T Tâm 2 000    
10/10/18 AC Hà Minh Phương 49    
10/19/18 2 Benefactors c/o Bok Tâm 800   Vancouver ĐTT4 2018
10/30/18 Chị Phạm T Tâm 500   Xin Lễ tháng 11
10/30/18 Cvk61 Trương Trọng Ái – Yến 300   Vancouver ĐTT4 2018
         
November Start of 2018 Advent Season Fundraising
Date Name USD Notes
11/03/18 Cvk61 Vũ Kim Long 215 PayPal – 220
11/06/18 Anh Chị Đặng Trinh 50  
11/15/18 Anh Chị Phạm Phong – Liêm 200  
11/15/18 Chị Nguyễn NhưTâm 100  
11/15/18 Cvk70 Nguyễn Brandon Tới – Christina 300  
11/15/18 Cvk69 Phạm Thành – Lan 300 Nhà Thờ Cha Quang nhận June’18
11/15/18 Cvk60 Đặng M Chính – An 200 Xin Lễ L.H Joseph & Francisco
11/18/18 Anh Chị Phạm Cường – ThùyTrang 1 500  
11/20/18 Anh Khổng Phát 100  
11/20/18 Anh Chị Hà Diem 100  
11/20/18 Chị Châu L Hương c/o Rev. NNTâm 400  
11/20/18 Chị Vũ LeDung 100  
11/20/18 Anh Chị Nguyễn Tuân – Kim 50  
11/20/18 Cvk64 Nguyễn V Mai 100  
11/24/18 Chị Phạm Thanh Tâm 1 500 KMF – 1000 Cha Oanh Sông Lam – 200 Các Cha già Hưu – 300
11/24/18 Ông Bà Nguyễn V Thống – Di 100  
11/24/18 Chị Ana Nguyệt Đoàn 100  
11/24/18 Anh Chị Lê Phong – Xuân 50  
11/24/18 Anh Chị Phan X lộc – HiềnHạnh 100  
11/24/18 Lê T N Van – ThuyDung 50  
11/24/18 Anh Chị Đặng Vinh – Natalie 200  
11/24/18 Chị Phạm Thanh Vân 100  
11/24/18 Cvk71 Đặng V Khanh – Trần Hương 300  
11/24/18 Cvk69 Trần N VũHuyền 100  
11/25/18 Mr&Mrs Alan Staab 1 000  
11/26/18 Cvk70 Nguyễn V Thiên – Thêm 100  
11/26/18 Cvk65 Nguyễn V Ngô – Phước 200  
11/26/18 Cvk62 Nguyễn C Nguyên – Mary 460 KMF – 200 Bán sách ĐÔ Thắng – 260
11/26/18 Anh Nguyễn Tuân (Peter) 100  
11/27/18 Cvk41 Nguyễn Nhiệm 300  
11/28/18 Mr&Mrs Joel Weigand – Carol 1 000  
11/28/18 Cvk63 Đậu Q Toàn – TP Nữ 200  
11/28/18 The Mission Thrift Shop 200  
11/28/18 Anh Chị Vũ Lân – Hương 200  
11/28/18 Mr&Mrs Stephen Jimenez 15  
11/29/18 Cvk65 Phạm Q Sơn – Xuân 200  
11/29/18 Anh Chị Lê Q Liêm – Thuyai 200  
11/29/18 Love & Care Nails 100  
11/30/18 Cvk65 Nguyễn A Phương – TThuy 200  
11/30/18 Chị Ngô Thu Hương 100  
  November TOTAL 10 890