Danh sách ân nhân chiến dịch quyên góp mùa Chay 2012

 

LENT 2012 APPEAL FOR DONATIONS FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE,

VIET NAM BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF)

CHIẾN DỊCH QUYÊN GÓP MÙA CHAY 2012 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN KONTUM

DO HỘI ÁI HỬU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG.

(Update 30 June 2012)

 

 

List of Benefactors for donations received in Viet Nam/ Danh sách ân nhân những đóng góp nhận ở Việt Nam

(01/01/2012 – 11/05/2012)

 

No

Benefactors’ Names (Tên )

Relation (Quan Hệ)

Amount/Số tiền (VND)

Notes

(Ghi chú)

 1. 1.

Mr. & Mrs. Phạm Sĩ Truyền CVK 67

 

1,000,000

Dak Lak

 1. 2.

Mr. & Mrs. Trần Quốc Tuấn CVK 67

 

1,000,000

Dak Lak

 1. 3.

Mr. & Mrs. Nguyễn Đức Lân CVK 62

 

1,000,000

Biên Hòa

 1. 4.

Mr. & Mrs. Hùng Lạc CVK 67

 

1,000,000

Saigon

 1. 5.

Mr. & Mrs. Hà Văn Khánh CVK67

 

500,000

Long Khánh

 1. 6.

Mr. & Mrs. Hồ Tùng CVK 67

 

500,000

Dak Mil

 1. 7.

Mr. & Mrs. Đậu Quang Khánh CVK 68

 

1,000,000

BMT

 1. 8.

Trinh Vương Bùi Môn Covent

 

10,000,000

và 4 thùng thuốc

 1. 9.

Mr. & Mrs. Lê Tin CVK 68

 

10,000,000

Saigon

 1. 10.

Mr. & Mrs. Đặng Minh Sang (Mạnh Cầm tourist co. c/o qua Mr. Lê Tin)

 

2,000,000

Ha Noi

 1. 11.

Mr. & Mrs. Bảo Nga CVK 64

 

500,000

Saigon

 1. 12.

Mr. & Mrs. Nguyễn Duy Tại

(Mr. & Mrs Tại Cô Huệ)

 

100,000

Saigon

 1. 13.

Mrs. Can (RP Tuyển CVK73’s father:

1,000 CAD x 20,700)

 

20,700,000

Saigon

 1. 14.

Mr. & Mrs. Nam Loan (Đức Thảo 67’s siter)

 

500,000

Dak Mil

 1. 15.

Mr. & Mrs. Thảo Huệ CVK 67

 

1,000,000

Dak Mil

 1. 16.

Mr. & Mrs. Nam Diễm (Đức Thảo 67’s siter)

 

1,000,000

Dak Mil

 1. 17.

Mr. & Mrs. Chiến Hiền (Đức Thảo 67’s brother)

 

1,000,000

Dak Mil

 1. 18.

Ms. Hà Khánh Vân (Khánh 67’s daughter)

 

1,000,000

Saigon

 1. 19.

Mr. & Mrs. Du (RP Tuyển’s friend)

 

5,000,000

Saigon

 1. 20.

Mr. & Mrs. Đặng Đình Trung CVK 70

 

1,000,000

Saigon

 

Total January 2012 (tháng 1)

 

 59,800,000

 

 1. 21.

Mr. & Mrs. Lê Dũng CVK 70

 

1,000,000

Saigon

 1. 22.

Mr. & Mrs. Đinh Bạt Kiêm CVK 62

 

1,200,000

Saigon

 1. 23.

Mr. & Mrs. Anonynous CVK 67

 

2,000,000

Saigon

 1. 24.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Tư CVK 65

 

10,000,000

BMT

 1. 25.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Hòa CVK 71

 

5,000,000

Saigon

 1. 26.

Mr. & Mrs. Nhân Quang (chị Hồ Đức Thảo 67)

 

1,000,000

Dak Mil

 1. 27.

Mr. & Mrs. Hải Chi (cháu Hồ Đức Thảo 67)

 

2,000,000

Dak Mil

 1. 28.

Mr. & Mrs. Nguyễn Xuân Hà CVK 58

 

900,000

Saigon

 1. 29.

Mr. & Mrs Đậu Thị Ngọc Điệp CVK 67

 

2,300,000

Saigon

 1. 30.

Mr. & Mrs. Nguyễn Minh Nhật CVK 67

 

1,000,000

Saigon

 

Total February (tháng 2)

 

 26,400,000

 

 1. 31.

Mr. & Mrs. Phạm Hùng Tâm CVK 66

 

5,000,000

Dak Nong

 1. 32.

Mr. & Mrs. Bs Hoàng (em Hòa CVK 71) Dakmil

 

2,000,000

Dak Mil

 1. 33.

Mr. & Mrs. Đinh Minh Quang CVK 73 (Pleiku)

 

1,000,000

Pleiku

 1. 34.

MR. & MRS. Đỗ Đình Dũng (c/o qua Mr. Lân 62)

 

10,000,000

Biên Hòa

 1. 35.

Mr. & Mrs Phan Khắc Quyết & Friends

 

1,500,000

Biên Hòa

 1. 36.

Mr. & Mrs. Thảo Huệ CVK 67

 

2,000,000

Dak Mil

 1. 37.

Mr. & Mrs. Định Thành

Thảo 67’s friend

100,000

Dak Mil

 1. 38.

Mr. & Mrs Tuần & Âu

Văn An 67’s children

1,000,000

Dak Mil

 1. 39.

Mr. & Mrs Phong & Trang

Văn An 67’s children

1,000,000

Dak Mil

 1. 40.

Mr. & Mrs. Trần Quốc Định CVK 67

 

1,000,000

BMT

 1. 41.

Mr. & Mrs. Trần Đức Huyên CVK 65

 

200,000

BMT

 1. 42.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Lan CVK 64

 

500,000

Saigon

 1. 43.

Mr. & Mrs Anonymous in Phú Nhuận

 

10,000,000

Saigon

 1. 44.

Mr. & Mrs. Nguyễn Nam CVK 70

0909 277 750

700,000

Saigon

 1. 45.

Mr. & Mrs Thị Bạch Tuyết CVK 62

 

1,000,000

Saigon

 1. 46.

Mr. & Mrs. Phan Đình Hoài Thương

 

1,000,000

Saigon

 1. 47.

Mr. & Mrs. Nguyễn Đức Phước CVK 66

 

500,000

Saigon

 1. 48.

Mr. & Mrs. Phan Trọng Mỹ CVK 66

 

200,000

Saigon

 1. 49.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Lý CVK 58

 

2,000,000

Saigon

 1. 50.

Mr. & Mrs. Sỹ Kim CVK 64

 

1,000,000

Saigon

 1. 51.

Mr. & Mrs. Nguyễn Phú Quốc CVK 92

 

1,000,000

Saigon

 1. 52.

Mr. & Mrs. Trần Bá Linh CVK 62

 

200,000

Saigon

 1. 53.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Chuẩn CVK 60

 

200,000

Biên Hòa

 1. 54.

Mr. & Mrs Nguyễn Văn Khải CVK 61

 

500,000

Saigon

 1. 55.

Mr. & Mrs. Trịnh Hoàng Minh CVK 64

 

300,000

Saigon

 1. 56.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Ngọc CVK 64

 

100,000

Saigon

 1. 57.

Mr. & Mrs. Hùng Lạc CVK 67

 

1,000,000

Saigon

 1. 58.

Mr. & Mrs. Nguyễn Tín CVK 71

 

2,000,000

Bình Dương

 1. 59.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Sỹ CVK 92

0982 142 741

500,000

Biên Hòa

 1. 60.

Mr. & Mrs. Nguyễn Đình Thiện CVK 93

 

1,000,000

Saigon

 1. 61.

Mr. & Mrs. Trần Thanh Vân CVK 70

 

300,000

Saigon

 1. 62.

Mr. & Mrs. Phạm Phương Huy CVK 69

 

500,000

Saigon

 1. 63.

Mr. & Mrs. Hồ Đức Dũng CVK 92

 

400,000

Saigon

 1. 64.

Mr. & Mrs. Hà Văn Khánh CVK 67

 

500,000

Long Khánh

 1. 65.

Mr. & Mrs. Phương Việt CVK 67

 

3,000,000

Saigon

 1. 66.

Mr. & Mrs. Võ Văn Vân CVK 62

 

2,000,000

Saigon

 1. 67.

Mr. & Mrs. CVK 47

 

1,000,000

Kontum

 1. 68.

Mr. & Mrs. Bảo Nga CVK 64

 

500,000

Saigon

 1. 69.

Mr. & Mrs. Hoàng Văn Mẫn CVK 57

 

200,000

Saigon

 1. 70.

Mr. & Mrs. Bảo Khánh

 

3,000,000

Saigon

 1. 71.

Mr. & Mrs. Anonymous

 

400,000

Saigon

 1. 72.

Mr. & Mrs. Đặng Nhật Hưng CVK 95

 

200,000

Saigon

 1. 73.

Mr. & Mrs. Hạnh Thêm (Long Giao)

c/0 Hà Văn Khánh 67

2,000,000

Long Khánh

 1. 74.

Mr. & Mrs. Vũ Văn Quý CVK 64

 

10,000,000

Saigon

 1. 75.

Trinh Vương Bùi Môn Covent

 

10,000,000

Saigon

 

Total March (tháng 3)

 

 82,500,000

 

 1. 76.

CVK-Gia Lai Group

c/o Minh Quang 73

1,000,000

Pleiku

 1. 77.

Mr. & Mrs. Nguyễn Phúc Hải

Ngọc Thư 58’s nephews

500,000

0908 641 005

 1. 78.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Lan CVK 64

 

500,000

Saigon

 1. 79.

Mr. & Mrs Anonymous CVK 67

 

1,000,000

Saigon

 1. 80.

Mr. & Mrs Joseph Khin CVK 69

 

500,000

Saigon

 1. 81.

Mr. & Mrs. Việt Thơ

c/o Hồ Đức Thảo 67

1,000,000

Dak Mil

 1. 82.

Mr. & Mrs. Tân Thu (em Hồ Đức Thảo 67)

 

1,000,000

Dak Mil

 1. 83.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Thiên CVK 70

 

2,500,000

Saigon – USA

 1. 84.

Mr. & Mrs. Cao Văn Tiên CVK 69

 

500,000

Buôn Hồ

 1. 85.

Mr. & Mrs. Phùng Văn Phúc & Lê Thị Bích

c/o Anh Lân CVK 62

2,000,000

Biên Hòa

 1. 86.

Mr. & Mrs. Lương Huy Khoa & Quỳnh Nhi

c/o Anh Lân CVK 62

500,000

Biên Hòa

 1. 87.

Cô Hồng Điệp & gia đình (200 USD)

c/o Anh Lân CVK 62

4,160,000

USA

 1. 88.

Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Hòa CVK 71

 

5,200,000

 

 1. 89.

Mr. & Mrs. Đỗ Thanh CVK59(4 tháng đầu năm)

 

800,000

 

 

Total April (tháng 4)

 

 21,160,000

 

 

From Abroad (Hải Ngoại)

 

 

 

 1. 90.

RP Thân Canada CVK 66 (2,000CAN x 20,700)

 

41,400,000

 

 1. 91.

RP Hải Australia CVK 67 (1,500 AUD x 21,300)

 

31,950,000

 

 1. 92.

Mr. & Mrs. Hùng Hường (500 USD x 21,000)

 

10,500,000

 

 1. 93.

RP Đích Singapour CVK 65

 

25,000,000

 

 1. 94.

Nhóm Anh Đỗ Nên CVK 57

Norway (Na Uy)

12,400,000

 

 1. 95.

Giáo xứ RP Đích Singapore (3,140 SGD)

 

52,189,198.90

 

 1. 96.

Giáo xứ RP Giảng Singapore

đợt 1 (25,000 SGD)

 

415,519,099.51

 

 1. 97.

RP Thân Canada CVK 66 (6,000 CAD)

 

124,838,854.41

 

 1. 98.

Giáo xứ RP Đích ủng hộ tại chỗ (2,530 SGD)

 

42,050,532.87

 

 

Total (Abroad)

 

755,847,686

 

 

Grand Total in VND

945,707,686

 

 

  Grand Total in USD

45,423.04

 

                                              

========================================

LIST of Benefactors for donations received abroad/Danh sách ân nhân

những đóng góp nhận ở hải ngọai

 (Update 30 June 2012)

STT

Name/Tên

Amount (US$)

Ghi Chú

Notes

 1. 1.

CDR Chin Van Dang, CHC, USN

$1,500.00

Đã nhận

Received

 1. 2.

cvk67 Hoàng Văn Cửu

$70.00

Đã nhận

Received

 1. 3.

Peter H. Nguyễn & Đinh Thúy Anh

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 4.

Ngân & Viên Trần

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 5.

Trần Văn Hiệp

$40.00

Đã nhận

Received

 1. 6.

Mr. Benedict Hoa P. Nguyễn

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 7.

Tai T. Nguyễn, Thu P. Do

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 8.

Ly Đinh Nguyễn, Kim Ngọc Nguyễn+C161

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 9.

DKN CORP, Duong Nguyễn

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 10.

Theresa Trong Le

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 11.

cvk64 Trần Đức Thành

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 12.

Pierre M K’Briuh, Bui M K’Briuh

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 13.

Trần Khắc Bá

$250.00

Đã nhận

Received

 1. 14.

Nguyễn Châu

$100.00

Trực Tuyến

Online

 1. 15.

Đào Văn Đức – $USD5.00

$4.59

Trực Tuyến

Online

 1. 16.

Đào Văn Đức – $USD5.00

$4.59

Trực Tuyến

Online

 1. 17.

Clara Vĩnh    – $USD 150

$136.10

Trực Tuyến

Online

 1. 18.

Pierre Vĩnh    – $USD100

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 19.

John Phạm  – $USD100

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 20.

Phạm Minh Quyết

$120.00

Đã nhận

Received

 1. 21.

Lê Hoa và Yến Nguyễn

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 22.

Phạm Thị Hoàng

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 23.

Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 24.

MR. & MRS. Sui Gia của cvk64 Trần Đức Thành

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 25.

cvk58 Nguyễn Ngọc Thư

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 26.

Gary Lê & Ba Thị Nguyễn

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 27.

Kiệt Tấn Phạm, Barbara Bích Ngô

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 28.

Nguyễn Thanh Hà, Vũ ngọc Uyển

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 29.

Jean Kennedy, DBA Two Chair Salon

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 30.

Nguyễn Văn Đặng (Lân)

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 31.

cvk70 Nguyễn Như Ý-$USD200

$195.30

Trực Tuyến

Online

 1. 32.

Lê Quang Liêm, Lê Thúy Ái

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 33.

Phạm Thị Tâm

$1,500.00

Đã nhận

Received

 1. 34.

Ẩn Danh (bạn chị Tâm)

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 35.

Dr. Assia Stepanian, MD, FMR. & MRS.OG

$60.00

Đã nhận

Received

 1. 36.

cvk50 GB. Nguyễn Đình Thuyền

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 37.

cvk62 Nguyễn Thế Bài

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 38.

KMF-Hawai (Cảnh)

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 39.

Nguyễn Ngọc Ban, Đồng Mỹ Họp

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 40.

cvk55 Đặng Phúc Nguyên

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 41.

cvk55 Fr. Borgia Lê Tấn Viễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 42.

cvk55 Trần Văn Vững

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 43.

cvk56 Nguyễn Lý

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 44.

Liow Mi Kiou Nguyễn – $USD200

$193.30

Trực Tuyến

Online

 1. 45.

Hảo Phạm

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 46.

Trần Hữu Khắc

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 47.

cvk58 Nguyễn Ngọc Thư

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 48.

cvk64 Phaolô Nguyễn Thành Minh

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 49.

Hà Duy Linh, Nguyễn Hồng Nga

$4,207.00

Đã nhận

Received

 1. 50.

San Vũ, Hương Đinh

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 51.

cvk69 Phạm Công Thành

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 52.

cvk38 Thái Ngọc Hồ

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 53.

cvk63 Đậu Quang Toàn (Tú)

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 54.

Amy Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 55.

cvk64 Trần Đức Thành

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 56.

Ms. LeDung Vũ

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 57.

Ms. Trần Lan-Hương

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 58.

Lê Ngọc Yến

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 59.

cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 60.

cvk68 Antôn Nguyễn Thế Quang

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 61.

cvk68 Nguyễn Tha Hương

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 62.

cvk68 Lưu Hoàng Anh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 63.

Mrs. Hiền Nguyễn -$ USD500

$488.70

Trực Tuyến

Online

 1. 64.

cvk64 Nguyễn Văn Mai

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 65.

cvk39 James Nguyễn Quang Nhã

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 66.

cvk43 Phêrô Nguyễn Đức Nhị (Ngoan)

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 67.

Ngô Thị kim Loan

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 68.

Ken Khánh Quốc Trần & Luan Tu Đào

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 69.

cvk57 Ngô Xuân Tịnh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 70.

Đinh Mỹ Châu

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 71.

Ms. Kim Dinh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 72.

Frank Duy Nguyễn và Trinh ($USD300)

$293.10

Trực Tuyến

Online

 1. 73.

Cindy Phan (bạn Trinh) -$USD30

$29.04

Trực Tuyến

Online

 1. 74.

Amy Vũ Trần (bạn Trinh)-$USD150

$136.10

Trực Tuyến

Online

 1. 75.

Sang Nguyễn (Bạn Trinh) -$USD 50

$48.60

Trực Tuyến

Online

 1. 76.

cvk55 Phêrô Ngô Đại Thành

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 77.

cvk58 Nguyễn Xuân Thái

$550.00

Đã nhận

Received

 1. 78.

Lipari Liễu & Steven

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 79.

Ammons Cindy

$25.00

Đã nhận

Received

 1. 80.

Trần Lynh (Bạn Trinh)-$USD25

$24.15

Trực Tuyến

Online

 1. 81.

cvk71 Đặng Văn Khanh -$USD 100

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 82.

cvk65 Rev Nguyễn Hữu Tiến

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 83.

Anne Marie Vĩnh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 84.

Nguyễn Thái Hoà, Thanh T.

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 85.

Phạm Thái H, Kim Thanh Thị Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 86.

cvk67 Hoàng Văn Cửu

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 87.

cvk71 Nguyễn Hùng Phong, Diệp Hoàng

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 88.

Rafael Maldonado

$95.00

Đã nhận

Received

 1. 89.

Nguyễn Văn Hương, Thị Thiên

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 90.

Nguyễn Văn Lươi, Thị Loan

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 91.

Vũ Trác -$USD 100

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 92.

cvk 64 Nguyễn Thanh Hải (Liên) -$USD100

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 93.

Rev cvk63 Phạm Quốc Hùng

$1,050.00

Đã nhận

Received

 1. 94.

Lynh Nguyễn ($USD20)

$19.26

Trực Tuyến

Online

 1. 95.

cvk64 Nguyễn Thanh Hải

$5,000.00

Đã nhận

Received

 1. 96.

cvk69 Nguyễn Ngọc Minh

$5,000.00

Đã nhận

Received

 1. 97.

Glamour Nails

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 98.

Chui Chuigyn

$60.00

Đã nhận

Received

 1. 99.

cvk70 Nguyễn Thanh Tân

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 100.

Lê Quế – Hùng

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 101.

cvk67 Nguyễn Văn Nam

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 102.

Ms. Monica Phạm

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 103.

Ms. Soa Thị Bích Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 104.

Ms. Kim Thoa Nguyễn

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 105.

Ms. Huỳnh Uyên Ly ($USD100)

$96.50

Trực Tuyến

Online

 1. 106.

Francisco Cardenas ($USD100)

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 107.

Ms. Vương Tuyết Vân

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 108.

Ken Khánh Quốc Trần & Luan Tu Đào

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 109.

Mrs Désirée Khoury (Swiss Francs 200)

$222.00

Trực Tuyến

Online

 1. 110.

Nguyễn Hồng Linh

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 111.

Vũ D. Vân

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 112.

Nguyễn Louis

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 113.

cvk63 Nguyễn Thanh Minh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 114.

Nguyễn Tường Khanh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 115.

Nguyễn Hữu Đạo, ThuHồng Huỳnh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 116.

Ẩn Danh (bạn Thầy Thái) (Euro 200)

$245.96

Trực Tuyến

Online

 1. 117.

Ryan Hoàng Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 118.

cvk64 Phạm Hồng Lam (Euro 100)

$124.03

Đã nhận

Received

 1. 119.

cvk68 Phan Huy Thượng (Euro 100)

$124.03

Đã nhận

Received

 1. 120.

cvk66 Đậu Quang Đại

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 121.

Giáng Hương Nguyễn ($USD100)

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 122.

Karin Paratian (Swiss Francs 100)

$101.94

Trực Tuyến

Online

 1. 123.

Littissuer White ($USD100)

$97.50

Trực Tuyến

Online

 1. 124.

cvk63 René Đường (Mr. Wemmy Baseda)

$60.00

Đã nhận

Received

 1. 125.

Nga Vũ ($USD 200)

$195.30

Trực Tuyến

Online

 1. 126.

Becky Ngô ($USD300)

$293.10

Trực Tuyến

Online

 1. 127.

cvk41 Nguyễn Nhiệm

$250.00

Đã nhận

Received

 1. 128.

Đinh T Hương, Đinh D. Vu

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 129.

cvk60 Đặng Minh Chính

$205.00

Đã nhận

Received

 1. 130.

MR. & MRS. Hiển Hằng

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 131.

ÔB Ninh

$80.00

Đã nhận

Received

 1. 132.

ÔB Hồng

$10.00

Đã nhận

Received

 1. 133.

ÔB Nho

$60.00

Đã nhận

Received

 1. 134.

ÔB Hải

$30.00

Đã nhận

Received

 1. 135.

ÔB Tín Hoa

$130.00

Đã nhận

Received

 1. 136.

ÔB Thiện

$5.00

Đã nhận

Received

 1. 137.

ÔB Tâm

$80.00

Đã nhận

Received

 1. 138.

ÔB Lộc

$30.00

Đã nhận

Received

 1. 139.

ÔB Nguyễn Đức Dũng

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 140.

Chị Dung

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 141.

ÔB Hùng Trinh

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 142.

MR. & MRS. Diễm Toàn

$30.00

Đã nhận

Received

 1. 143.

ÔB Phẩm

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 144.

Peter An Võ, Nhung Mỹ Phạm

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 145.

Chị Christina Cẩm Tú Nguyễn

$550.00

Đã nhận

Received

 1. 146.

Nguyễn Thị Nữ

$1,000.00

Đã nhận

Received

 1. 147.

Đức Ông Thắng ủng hộ tờ LLCVK

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 148.

ÔB. Vũ Băng Đình, Nguyễn Thị Cúc

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 149.

Chị Nguyễn Thị Soan

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 150.

Nhóm Cô Lê Huyền

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 151.

Bà Đỗ Thị Liễu

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 152.

Ẩn Danh 1 (Cha Hùng)

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 153.

Ẩn Danh 2 (Cha Hùng)

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 154.

Ẩn Danh 3 (Cha Hùng)

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 155.

Ẩn Danh 4 (Cha Hùng)

$40.00

Đã nhận

Received

 1. 156.

Cụ Lê Văn Cầm

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 157.

A/C Trương Văn Thành

$40.00

Đã nhận

Received

 1. 158.

ÔB. Vũ Duy Ty

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 159.

Trương Mai Phi

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 160.

Rev. Joseph Bien Mai

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 161.

Lê Phước Quang

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 162.

Vũ Kim Tuyến

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 163.

cvk35 GiMr. & Mrs.ôbê Huỳnh Kim Miên

 $100.00

Đã nhận

Received

 1. 164.

Lê Thị Ngọc Vân

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 165.

Lê Ngọc Thu

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 166.

Hoàng Lê Ngọc Nhi, Hoàng Anh Dũng

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 167.

Hoàng Ca Nguyễn, Văn Thu

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 168.

cvk69 Nguyễn Hùng Phi

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 169.

Vũ Viet Thien, Nguyễn Thị Lieu

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 170.

Nguyễn Lelan

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 171.

cvk69 Nguyễn Tuân

$40.00

Đã nhận

Received

 1. 172.

Ms Phạm Kim Thanh

$140.00

Đã nhận

Received

 1. 173.

Ms. Trần Phương

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 174.

Mr. Đồng Alpha

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 175.

cvk58 Nguyễn Đức Minh, Marie Triệu Bùi

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 176.

cvk74 Vũ Kim Khánh

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 177.

Trần Thùy Liêu

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 178.

cvk70 Thomas Lê Văn Phụng

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 179.

Mrs. Angela Jordan

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 180.

Maria Ngô Thị Quá (chồng và các con)

$400.00

Đã nhận

Received

 1. 181.

cvk50 Nguyễn Văn Khải (Ngãi)

$300.00

Đã nhận

Received

 1. 182.

Ẩn Danh (Bạn Thầy Tố) -Malaysian Ringit (RM) 350

$115.00

Đã nhận

Received

 1. 183.

Nguyễn Paul, Chirstina Loan Trần

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 184.

Cộng Đoàn Đức Mẹ HXLT, MetuChen, NJ,USA

$2,000.00

Đã nhận

Received

 1. 185.

cvk69 FX. Ngô Đình Hòa

$300.00

Đã nhận

Received

 1. 186.

Nguyễn Văn Nam, Diễm Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 187.

Trần Thiên Young, Knights Of Columbus

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 188.

Hà Thị Thu- Nguyễn Đình Tâm

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 189.

Chương, Kim Chi Hoàng

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 190.

cvk58 Trương Phúc Danh  

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 191.

ôBà Cố Đỗ Văn Tài, Nguyễn Thị Nga

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 192.

Đinh Đức Thanh Danh, Huỳnh Kim Dan

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 193.

cvk65 Phạm Quang Sơn

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 194.

CDR Chin Van Dang, CHC, USN

$1,500.00

Đã nhận

Received

 1. 195.

Voskuhl Staab, Charitable Foundation, Golden Gas Serv. Co.

$1,000.00

Đã nhận

Received

 1. 196.

Munoz Lovely ($SGD 50)

$37.72

Đã nhận

Received

 1. 197.

KMF-Canada (Rev Thân) – CAD 6,000

$6,083.28

Đã nhận

Received

 1. 198.

Tan Swee Heng Jerry – $SGD 2,000

$1,517.90

Trực Tuyến

Online

 1. 199.

Nguyễn Biên – Nguyễn Duy Trang

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 200.

Tan Swee Heng Jerry – $SGD 2,000

$1,510.94

Trực Tuyến

Online

 1. 201.

Phạm Minh Quyết

$120.00

Đã nhận

 

 1. 202.

Tan Swee Heng Jerry – $SGD 2,000

$1,513.09

Trực Tuyến

Online

 1. 203.

Tan Swee Heng Jerry – $SGD 2,000

$1,510.48

Trực Tuyến

Online

 1. 204.

Trần Vũ Huyền , $USD 300

$295.00

Trực Tuyến

Online

 1. 205.

Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Kim Tuyến

$70.00

Đã nhận

Received

 1. 206.

Đỗ Phú Nên

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 207.

Mr.   Venen Paratian – 100 CHF

$110.00

Đã nhận

Received

 1. 208.

Mr. Quan Paul – $200.00 SGD

$147.57

Trực Tuyến

Online

 1. 209.

Ms. Nathalie Hồ

$500.00

Đã nhận

Received

 1. 210.

cvk43 Ngô Tùng Chinh và thân hữu (550 Euro +50 USĐ)

$175.00

Đã nhận

Received

 1. 211.

ÔB Cố Lê Chiêu (song thân Rev Lê Tiên)

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 212.

Nguyễn H. Tuấn, Trần T. Mỹ Hạnh

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 213.

Ông bà Trần Văn Phúng (số tiền 100 Euro)

$125.00

Đã nhận

Received

 1. 214.

Bà Ohse Phương Khanh (số tiền 100 Euro)

$125.00

Đã nhận

Received

 1. 215.

Anh chị Thi Quang Vân (số tiền 50 Euro)

$62.50

Đã nhận

Received

 1. 216.

Anh chị Nguyễn Tấn Giang (số tiền 100 Euro)

$125.00

Đã nhận

Received

 1. 217.

Anh chị Cheung Wing Wah (số tiền 10 Euro)

$12.50

Đã nhận

Received

 1. 218.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Cầm (Phu quân là Phạm Xuân Giáo)

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 219.

Nhung Heaton -USD 1000

$977.70

Trực Tuyến

Online

 1. 220.

Cao Hùng (Bạn Anh Cao Nhang cvk60)

$600.00

Đã nhận

Received

 1. 221.

Trần Thái

$380.00

Đã nhận

Received

 1. 222.

cvk56 Nguyễn Lý

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 223.

Thọ Nguyễn – 60$USD

$58.38

Trực Tuyến

Online

 1. 224.

Cô Lưu Thị Mỹ Hạnh

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 225.

Hà Nguyễn

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 226.

Thủy Trương

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 227.

Linh Trần

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 228.

Chị Phượng

$200.00

Đã nhận

Received

 

 

 

 

 

From Mr Loc’s Love Beggars Group – Nhóm Ăn Mày Tình Thương do Anh Lộc làm chủ nhiệm

 1. 1.

Mr. & Mrs. Lộc John Trần

$150.00

Đã nhận

Received

 1. 2.

TKN book’s buyers

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 3.

Ms. Hạnh

$40.00

Đã nhận

Received

 1. 4.

Mr. & Mrs. Định

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 5.

Ms. Kim Từ

$200.00

Đã nhận

Received

 1. 6.

Mr. & Mrs. Thuận Hà

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 7.

Ms. Dien Phan

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 8.

Mr. & Mrs. Trinh Chu

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 9.

Mr. & Mrs.Peter Dat Tran

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 10.

Mr. & Mrs. Quan Nguyen (Aptima)

$20.00

Đã nhận

Received

 1. 11.

Mr. & Mrs. Duc Hoang (Seatle, WA)

$50.00

Đã nhận

Received

 1. 12.

Mr. Cory Hoang

$100.00

Đã nhận

Received

 1. 13.

Mr. & Mrs. Tường

$ 20.00

Đã nhận

Received

 1. 14.

Mr. & Mrs.Quân Nguyễn

$ 100.00

Đã nhận

Received

 1. 15.

Madames in Mother’s Association at NVHB Parish

$ 200.00

Đã nhận

Received

 

Total (Abroad) – Tổng cộng Hải Ngoại

$ 64,395.75

 

 

Total (VN in USD )

$ 45,423.04

 

Grand total in USD

n ,707,686$ 109,818.79