Danh sách Ân Nhân Trạm Xá Cao Thượng năm 2018

 

ÂN NHÂN TRẠM XÁ CAO THƯỢNG NĂM 2018

CẬP NHẬT 2/12/2018

  Ân Nhân TXCC 2018        
  (tính từ 01/01/2018 đến hết 31/12/2018)        
           
Date Ân Nhân TXCC Ghi chú VND # USD  
Tháng 1          
05/01/18 Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân Saigon 2 000 000 88  
20/01/18 Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 1
25/01/18 Cvk 69 AC Huy & Yến   2 800 000 123 lần 1
Tháng 2          
01/02/18 Cty Du lịch Ánh Hồng via Cvk 67 AC Hùng Lạc 5 000 000 220  
  AC Hạnh Thêm via Cvk 67 Khánh 5 000 000 220  
  Cvk 67 Hoàng Anh & Kim Cúc   4 000 000 176  
  Cvk 67 Hà Khánh Vân   5 000 000 220 lần 1
05/02/18 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa   15 000 000 661 lần 1
  Cvk 62 Nguyễn Huy Huệ   1 200 000 53 lần 1
  Cvk 73 Đinh Minh Quang   2 000 000 88 lần 1
06/02/18 Cvk 71 Lương Thế Vinh   30 000 000 1 322  
08/02/18 Cvk 66 Phạm Hùng Tâm   5 000 000 220  
12/02/18 Cvk 69 Đoàn Đức Thuận   7 000 000 308  
  Con trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan   1 000 000 44 lần 1
16/02/18 Cvk 64 AC Sỹ Kim   10 000 000 441 lần 1
  Cvk 64 AC Quý & Thêu   8 000 000 352 lần 1
20/02/18 Cvk 69 AC Huy & Yến   2 000 000 88 lần 2
  Cvk 73 Viên Đức Huy   1 000 000 44  
  Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 2
22/02/18 RP Cvk 65 Nguyễn Văn Đích via Chef Hiền 50 000 000 2 203 giúp Plei Groi
23/02/18 Quý Ân Nhân Hawaii (5,600 USD) via Cvk 62 Anh Cảnh 127 120 000 5 600  
25/02/18 Cvk 67 AC Công & Trang   2 000 000 88  
  Cvk 69 Joseph Khin   500 000 22  
  Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện   3 000 000 132 lần 1
26/02/18 Cvk 67 AC Hồ Đức Thảo & Huệ   2 000 000 88  
  AC Hồ Đức Thắng & Nga   2 000 000 88  
  AC Hồ Đức Thiện & Hạnh   1 000 000 44  
  AC Hồ Nữ Thủy Tiên & Quang   1 000 000 44  
  AC Hồ Nữ Thùy Thư & Hải   1 000 000 44  
  ÔB Hồ Thị Kim Thu & Tân   2 000 000 88  
Tháng 3          
10/03/18 Cvk 70 Nguyễn Văn Huy Long Khánh 1 500 000 66  
11/03/18 Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân Saigon 2 000 000 88  
15/03/18 ÔB Đậu Quang Hậu BMT 1 000 000 44  
16/03/18 ÔB Bùi Nam Saigon 500 000 22  
17/03/18 Cô Vũ Bảo Châu Saigon 500 000 22  
18/03/18 Cvk 61 Nguyễn Liên : 100 USD Atlanta, USA 2 270 000 100  
20/03/18 Cvk 73 Đinh Minh Quang Pleiku 1 600 000 70 lần 2
  Nhóm Café Cao Thượng   5 000 000 220 lần 3
  Cvk 69 AC Huy & Yến   1 000 000 44 lần 3
21/03/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 2
Tháng 4          
04/04/18 Cvk 67 AC Hùng & Lạc Saigon 5 000 000 220  
05/04/18 Kmf Lương Thị Thùy Linh Saigon 10 000 000 441  
08/04/18 Kmf Nguyễn Thị Thu via Tony Hữu 5 000 000 220  
  Nghệ sĩ Hà Xuyên via Tony Hữu 2 000 000 88  
  Cô Vũ Thị Lựu (= Thanh) via Tony Hữu 6 000 000 264  
15/04/18 Bà Anna Phan Thị Liên via Cvk 62 Anh Lân 500 000 22  
  Bà Anna Phan Thị Liền via Cvk 62 Anh Lân 500 000 22  
20/04/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 4
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 4
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 352 lần 2
Tháng 5          
03/05/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 88 lần 1
13/05/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 3
  Cvk 67 Hà Khánh Vân (con gái Hà Văn Khánh) 5 000 000 220 lần 2
  Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 5 000 000 220 lần 2
15/05/18 Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh Dak Mil 1 000 000 44  
17/05/18 Cvk 70 Đặng Đình Trung Saigon 1 000 000 44  
  Một Ân Nhân via Tony Hữu 1 000 000 44  
20/05/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 5
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 5
  Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Saigon 2 000 000 88  
Tháng 6          
01/06/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 88 lần 2
03/06/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 44 lần 4
  Cvk 60 Anh Hải Vân Pháp 2 000 000 88  
13/06/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 2 280 000 100 lần 3
19/06/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 220 lần 6
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 44 lần 6
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 352 lần 3
25/06/18 Kmf Bs Kim & Kim Anh via Bảo Khánh 50 000 000 2 203 lần 1
Tháng 7          
01/07/18 Tony Nails Coffee Saigon 1 500 000 65 lần 3
03/07/18 Cvk 73 Cha Tuyển : 200 CAD Canada 3 500 000 152  
  KMF một ân nhân : 200 AUD via Cvk 73 Báu 3 400 000 148  
08/07/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 5
18/07/18 Cvk 73 Nguyễn Ngọc Báu & Sơn Australia 20 000 000 870  
20/07/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 217 lần 7
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 7
23/07/18 Cvk 66 Đại Đậu : 200 USD USA 4 600 000 200  
26/07/18 Cvk 67 Khánh (Long Giao tự) Long Khánh 1 000 000 43  
  Cvk 66 AC Việt & Phi Australia 3 600 000 157  
29/07/18 Cvk 70 Đặng Đình Trung Saigon 1 000 000 43  
Tháng 8          
01/08/18 Tony Nails Coffee Saigon 4 000 000 176 lần 4
11/08/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 4 000 000 176 lần 4
  Cvk 65 Trần Ngọc Bích Saigon 5 000 000 220  
12/08/18 Một Ân Nhân via Cvk 70 Lê Dũng 500 000 22  
16/08/18 Cvk 58 AC Lý & Chi Saigon 20 000 000 881  
20/08/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 5 000 000 217 lần 8
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 8
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 348 lần 4
21/08/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 6
Tháng 9          
01/09/18 Tony Nails Coffee Saigon 5 000 000 215 lần 5
  Cô Nguyễn Thị Tuyết Lan via Cvk 70 Nguyễn Văn Huy 5 000 000 215  
08/09/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 7
09/09/18 Cvk 67 AC Nhật & Lựu Saigon 4 500 000 193  
14/09/18 Cvk 67 Hà Khánh Vân (con gái Cvk 67 Hà Văn Khánh) 10 000 000 429 lần 3
20/09/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 6 000 000 258 lần 9
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 9
21/09/18 AC Thiều & Hạ (con Cvk 67 AC Hùng & Lạc) 2 330 000 100  
24/09/18 Nhà Thuốc Bảo Quốc, Quận 4 via Bảo Khánh 200 000 9  
Tháng 10          
01/10/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 86 lần 6
13/10/18 Cvk 72 AC Vũ Kim Cẩm Đường USA 1 160 000 50  
14/10/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 8
19/10/18 Bà Anna Phan Thị Liên via Cvk 62 Anh Lân 1 000 000 43  
20/10/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 7 000 000 300 lần 10
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 10
  Cvk 64 AC Quý & Thêu Saigon 8 000 000 343 lần 5
21/10/18 Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa Saigon – Dak Mil 10 000 000 429 lần 2
23/10/18 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Saigon 3 000 000 129 lần 5
28/10/18 Nguyễn Phan Thượng Nhân via Cvk 62 Anh Lân 1 000 000 43  
           
Tháng 11          
01/11/18 Tony Nails Coffee Saigon 2 000 000 86 lần 7
09/11/18 AC Nhân & Quang via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Nam & Loan via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Chiến & Hiền via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  AC Tân & Thu via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 000 000 86  
  Cvk 67 AC Thảo & Huệ Dak Mil 2 000 000 86  
  Anh Hồ Đắc Hậu via Cvk 67 Hồ Đức Thảo 2 500 000 107  
11/11/18 Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Saigon 1 000 000 43 lần 9
20/11/18 Nhóm Café Cao Thượng Saigon 8 000 000 343 lần 11
  Cvk 69 AC Huy & Yến USA 1 000 000 43 lần 11
           
28/11/18 Cvk 65 RP Nguyễn Văn Đích Singapore 50 000 000 2 146  
30/11/18 Cvk 71 Lương Thế Vinh Saigon 30 000 000 1 288  
  Cvk 73 RP Nguyễn Thế Tuyển (200 CAD) Canada 3 500 000 150  
           
Tháng 12          
01/12/18 Tony Nails Coffee Saigon 3 000 000 129 lần 8
  Cvk 69 AC Huy & Yến Ohio, USA 1 000 000 43 lần 12
  Phước & Phượng (con Cvk 69 Huy & Yến) Pensylvania, USA 500 000 21  
  Lộc Phạm (con Cvk 69 Huy & Yến) Ohio. USA 500 000 21  
  Minh Phạm, 7 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  Hannah Phạm, 5 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  John Phạm, 4 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
  Cecile Phạm, 1 tuổi (con Phước & Phượng) Pensylvania, USA 116 500 5  
02/12/18 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Kontum – Saigon 2 000 000 86  
           
  Total   742 026 000 32 443