LENTEN 2018 LIST OF BENEFACTORS/DANH SACH AN NHAN MUA CHAY 2018

LENTEN 2018 SEASON APPEAL FOR DONATIONS FOR THE POOR IN KONTUM DIOCESE, VIET NAM

BY KONTUM MISSIONARY AND FRIENDSHIP (KMF)

(It lasts From February 14, 2018 until May 31, 2018)

 

CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP MÙA CHAY 2018 GIÚP NGƯỜI NGHÈO Ở ĐỊA PHẬN KONTUM

DO HỘI ÁI HỮU VÀ TRUYỀN GIÁO KONTUM (KMF) PHÁT ĐỘNG.

LIST OF BENEFACTORS
DANH SÁCH ÂN NHÂN

(02/14/2018 – 5/31/2018)

Via Dr. John Phạm (Phạm Hùng Sơn)

#

Date

Name

Special intentions/

Ý Chỉ Đặc Biệt

USD

1

2.3.18

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

2

2.5.18

Bà Ngoại Hoàng T. Herrera

 

$50.00

3

2.8.18

Anh Chị Vũ Phong – Toni

 

$100.00

4

2.8.18

Anh Chị cvk56 Nguyễn Lý

 

$50.00

5

2.9.18

Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey

 

$150.00

6

2.10.18

Ông Bà Đỗ Tín c/o Rev Nguyễn Ngọc Tâm

 

$300.00

7

2.11.18

Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng). Online: $30.00

 

$29.04

8

2,13,18

Anh Chị cvk68 Nguyễn Tha Hương -Vũ T. Lan

 

$100.00

9

2.16.18

Chi Phou (Hồ Phou Phommachit) -66 Hồ Sĩ Kim

 

$400.00

10

2.16.18

Anonmous xin lễ

 

$200.00

11

2.17.18

Lê Thảo Tracey. Online: $500

 

$488.7

12

2.17.18

Ms. Yvonne C.Hill

 

$25.00

13

2.20.18

Anh Chị Vũ LêDung T. (online: $USD 100)

 

$97.50

14

2.20.18

Anh Chị cvk69 Phạm Công Thành, Lan Phương. Xin lễ

$200.00

 

15

2.15.18

Shell Oil Company HERO Program

 

$200.00

16

2.15.18

Net Work For Good

 

$370.00

17

1.15.18

Net Work For Good

 

$750.00

18

2.23.18

Anh Chị KMF Lê Đình Phong & Trần T. Xuân

 

$50.00

19

2.23.18

Anh Chị Nguyễn Văn Lưỡi – Nguyễn Thị Loan

 

$100.00

20

2.23.18

Anh Chị KMF Nguyễn Thị Soan, William C. Bease

 

$100.00

21

2.23.18

Anh Chị Đinh Đức Thanh Danh

 

$20.00

22

2.24.18

Anh Chị Bùi T. Huyen, Franklin Nguyễn

 

$100.00

23

2.24.18

Anh Chị Nguyễn Thanh Vĩnh, Lois

 

$50.00

24

2.26.18

Anh Chị. cvk62 Nguyễn Chinh Nguyên, Mary Bùi

 

$200.00

25

2.26.18

Anh Chị Phan Thoa

 

$20.00

26

2.26.18

Anh Chị Đoàn T. Hạnh, Nguyễn Đồng Tâm

 

$200.00

27

2.26.18

Anh Chị cvk65 Nguyễn Văn Ngô, Phạm T. Phước

 

$300.00

28

2.26.18

Anh Chị Hà V. Diêm, Trần T. Trâm

 

$100.00

29

2.26.18

Anh Chị cvk69 Trần Văn Hiền, Dam T. Nguyễn

 

$200.00

30

2.26.18

Dr. Joel T. Weigand, MD and Mrs. Carol E.

 

$1,000.00

31

3.1.18

Chị Nguyễn T. Kim Phương

 

$20.00

32

3.1.18

Chị Katelyn Phan (Hương Hoàng)

 

$100.00

33

3.1.18

Chị Hà Thị Tuyết

 

$40.00

34

3.1.18

Anh Chị cvk58 Trương Phúc Danh – Nguyễn Thị Cúc

 

$50.00

35

3.3.18

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

36

3.3.18

My Chau Dinh Sole Prop. Legacy Nails & Spa LLC

 

$200.00

37

3.3.18

Anh Chị cvk71 Nguyễn Hùng Phong, Ngọc-Diệp Hoàng. Măng Đen: $500

 $500.00

$200.00

38

3.3.18

Anh Chị KMF Phan Lộc, Nguyễn T HiềnHạnh

 

$100.00

39

3.3.18

Anh Đinh Hung. Online: $25.00

 

$24.15

40

3.3.18

Anh Chị Phạm Michael Quốc (Tuấn), Khanh T.

 

$100.00

41

3.3.18

Anh Chị cvk69 Phạm Công Thành, Lan Phương

 

$100.00

42

3.3.18

Anh Chị cvk58 Nguyễn Ngọc Thư – Mary Trần

 

$300.00

43

3.5.18

Anh Chị cvk55 Ngô Đại Thành, Lan T. Nguyễn

 

$100.00

44

3.5.18

Anh Chị cvk69 Nguyễn Hùng Phi, Yến Vũ- giúp nhà thờ cha Quyền

$300.00

$200.00

45

3.5.18

Anh Chị cvk68 Nguyễn Thế Quang, Chi Mai

 

$100.00

46

3.5.18

Chị Phạm Thị Tâm

 

$1,000.00

47

3.6.18

Chị Đỗ Thị Liễu

 

$1,000.00

48

3.6.18

Four Star Lawn Care. Macfeeters Dewey (Mr. Dewey A. McFeeders)

 

$150.00

49

3.7.18

Glamour Nails , Son Xuan Nguyen, DBA

 

$100.00

50

3.8.18

Anh Chị Trần Kinh, Mary Trần

 

$35.00

51

3.8.18

Anh Chị cvk70 Nguyễn Thành Tân – Nguyễn Thị Hoàng

 

$200.00

52

3.8.18

Anh Chị cvk41 Nguyễn Nhiệm –Ny

 

$400.00

53

3.8.18

Anh Chị Vũ Phong – Toni

 

$100.00

54

3.10.18

Mr. & Mrs. Mark, Karen Drees

 

$100.00

55

3.10.18

Anh Chị KMF Nguyễn Thống V. , Di Thị Trần

 

$100.00

56

3.10.18

Anh Chị Nguyễn Benedict Hoa P.

 

$50.00

57

3.10.18

Anh Chị Nguyễn Văn Long, Nương

 

$50.00

58

3.12.18

Một Gia Đình

 

$200.00

59

3.13.18

Anh Chị Lương Tom Tao Duy, Brenda Nguyễn

 

$50.00

60

3.14.18

Anh Chị Y Ngam -A Thunh

 

$100.00

61

3.15.18

Pamela Garcia. Online:$350

 

$342.00

62

3.18.18

Anh Chị cvk72 Vũ Kim Cẩm Đường. Online: $155

 

$151.29

63

3.21.18

Anh Chị Nguyễn V. Ninh

 

$500.00

64

3.21.18

Ms. Christy S K Beltran

 

$100.00

65

3.21.18

Ông Bà Cố Nguyễn D Quynh, Luot T Đỗ (Cha Quyền)

 

$100.00

66

3.21.18

Anh Chị Hồ Thanh Danh – XuanMai Hồ

 

$50.00

67

3.21.18

Anh Chị Hoàng X. Bách, Thủy T.H. Vũ

 

$100.00

68

3.24.18

Anh chị cvk72 Nguyễn Văn Dũng: online $CAN 250

 

$181.06

69

3.26.18

Prof. & Mrs. Jerry Tan. Wiring USD 1,515 to KMF

 

$1515.00

70

3.26.18

Anh Chị Bùi Hùng. Online $USD 50.00

 

$48.60

71

3.26.18

Anh Chị Phạm Quang Sơn – Nguyễn T. Xuân

 

$200.00

72

3.27.18

Anh Chị Nguyễn Quang Mỹ, Quyên Lê

 

$100.00

73

3.28.18

Anh Chị cvk68 Lưu Hoàng Anh – Cúc. $CAD 200

 

$149.30

74

3.28.18

Anh Chị Dương Chấn Hải,   Ngô T. Bình

 

$50.00

75

3.29.18

Anh Chị Ngô Tư. Online $USD 200

 

$195.30

76

3.29.18

Anh Chị Phan N. Khanh. Christina D. Lê

 

$15.00

77

3.29.18

Anh Chị cvk65 Nguyễn Anh Phương, Nguyễn Thanh Thúy

 

$200.00

78

3.30.18

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

79

3.30.18

Anh Chị cvk55 Đặng Phúc Nguyên, Lưu T. Hạnh

 

$100.00

80

3.31.18

Anh Chị cvk69 Phạm Công Thành, Lan Phương

 

$500.00

81

4.2.18

Anh Chị Hà M Phương.   Online: $USD 50.00

 

$48.60

82

4.2.18

Anh Chị cvk50 Nguyễn Văn Khải – Giáo. Cha Tien cvk65:

$1000.00

$200.00

83

4.4.18

Chị Phạm Quý c/o Anh Chị cvk67 Nguyễn Văn Nam, Trần Thị Hồng

 

$100.00

84

4.5.18

Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey

 

$150.00

85

4.7.18

Anh Chị Vũ Phong – Toni

 

$200.00

86

4.7.18

Anh Chị Nguyễn Quân. Ơn Gọi Kontum (gởi cho Cha Hồng)

$600.00

 

87

4.7.18

Ân Nhân via Rev Vu Khôi

 

$1600.00

88

4.9.18

Anonymous

 

$200.00

89

4.9.18

Anh Chị Vũ Mathew T., Nga T. Vũ-Trần

 

$40.00

90

4.9.18

Anh Chị cvk67 Hoàng Frank (Văn Cửu) , Anna Mai-Hồng Nguyễn

 

$200.00

91

4.9.18

Anh Chị Đặng Vinh, Hồ Nathalie

 

$200.00

92

4.10.18

Anh Chị Nguyễn T. Diễm – Khánh Q. Vũ via Rev Tâm

 

$100.00

93

4.10.18

Anh Chị Hồng Hoa via Rev Tâm

 

$200.00

94

4.10.18

Anh Đại Nguyễn via Rev Tâm

 

$60.00

95

4.11.8

Chị Phạm Thị Tâm. Lễ giỗ 5 năm cho linh hồn Đan Minh Hà Kim Tính.

Câu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Câu cho ÔB, Cha Me, Tổ Tiên Nôi Ngoại

$300.00

 

96

4.11.8

Chị Phạm Thị Tâm. KMF

 

$300.00

97

4.11.8

Chị Phạm Thị Tâm. Giúp cha Vũ để đóng giường cho người nghèo

$ 200

 

98

4.12.18

Chị Agnes Hồ Thị Sử

 

$100.00

99

4.13.18

Anh Chị cvk70 Đậu Đức Minh – Thuythu. To Rev Trần Quốc Hải. Church building fund

$1000.00

 

100

4.16.18

Anh Chị cvk67 Nguyễn Xuân Quang, Lương Mỹ Hương

 

$500.00

101

4.16.18

Cha cvk67 Nguyễn Văn Thạch

 

$300.00

102

4.16.18

Mr. & Mrs. Cle & Dennis Riordan. CLE And Dennis Riordan Foundation. To Rev Trần Quốc Hải. Church building fund

$10000.00

 

103

4.19.18

Chị Phạm Thị Tâm. Xin lễ cầu cho linh hồn Hà Trọng Thủy và Trương văn một

$100.00

 

104

4.24.18

Anh Chị Nguyễn Tấn Khanh, Gwen

 

$50.00

105

4.26.18

Anh Chị cvk63 Nguyễn Đức Tuấn (=Thận) & NgocAnh T Pham. Rev Phạm Ngọc Quang, Church building fund

$500.00

 

106

4.26.18

Match from Bright Funds Foundation

 

$2913.00

107

4.26.28

Match from Network for good

 

$40.00

108

5.2.18

Anh Chị cvk50 Nguyễn Văn Khải – Giáo: Cha Chương Râu Plei Rơhai

$1000.00

$200.00

109

5.3.18

The Mission Thrift Shop

 

 

110

5.3.18

Anh Chị Nguyễn An, Đào Kiều. Cha Trần Văn Vũ, Dak Giac, Kontum

$1500.00

 

111

5.4.18

Mr. Or Mrs. Stephen Jimenez

 

$15.00

112

5.7.18

Anh Chị Vũ Phong – Toni

 

$200.00

113

5.9.18

Chị Lisa Phạm. Rev Trần Quốc Hải: Klau Rơngol, Kontum

2700

 

114

5.10.18

Four Star Lawn Care, Macfeeters Dewey

 

$150.00

115

5.11.18

Anh Chị cvk63 Nguyễn Thành Minh – Thanh

 

$60.00

116

5.12.18

CVK-Quebec (c/o Anh Chị cvk65 Nguyễn Thế Trị)

 

$1200.00

 

(Nhóm “Begger for Love / Nhóm Ăn Mày Tình Thương” do Anh Lộc – San Jose)   

 

#

 

Names

 

USD

Nhận đợt I

 

 

 

3.21.18

 

 

 

1

2/22/2018

Anh Chị Lộc/John Trần (Donated); Dr Son recd

Loc/Recd Check

 

$200.00

2

2/19/2018

A/C Dung va Van SJ (Donated Hien Kim / Loc Đã nhận);

Loc/John Recd

 

$100.00

3

3/10/2018

Kim Tu 

Send Directly to PHS

 

$200.00

4

3/13/2018

Caroline Nguyen

Loc/John Recd

 

$60.00

5

2/25/2018

Joseph Pham

Loc/John Recd

 

$20.00

6

2/25/2018

Nguyen V Phuc va Hien

Loc/Recd 

 

$100.00

7

2/25/2018

Chi Hue

Loc/John Recd

 

$20.00

8

2/25/2018

An Danh (Cursillo OKLAND)

Loc/John Recd

 

$20.00

9

3/4/2018

Hung Phan & Jenny Nguyen (Phan Family Day: Ve Nguon)

Loc/John Rced ck # 3619

 

$200.00

10

3/4/2018

Thuy Phan & Thanh Trinh (Phan Family Day: Ve Nguon)

Loc/John Rced ck # 2863

 

$50.00

11

3/4/2018

Co Dien (Phan Family Day: Ve Nguon)

Loc/John Recd

 

$100.00

12

3/4/2018

An Danh (Phan Family Day: Ve Nguon)

Loc/John Recd

 

$130.00

13

3/4/2018

Co Lien Thanh

Loc/John Recd

 

$40.00

14

3/9/2018

Chi Kim (CD SM)

Loc/John Recd

 

$60.00

15

3/11/2018

Anh Chi Tai va Thu

Loc Nhan

 

$80.00

Nhận đợt II

 

 

 

 

4.7.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Loc Nhan

Toan Bao

Pledge

 

$100.00

17

Loc Nhan

Gilbert Phuc Ng.

Tien Mat

 

$60.00

18

Loc Nhan

Hung Nguyen

Tien Mat

 

$20.00

19

Loc Nhan

An Danh

Tien Mat

 

$15.00

20

Loc Nhan

THo Vu va VanK Do

Check

 

$100.00

21

3.13.18

Anh Chị Phạm Hảo, Loan T M. Nguyễn

 

 

$50.00

22

Loc re’ved

Dong Tran

Tien Mat

 

$40.00

23

Loc re’ved

Frank Nguyen

Tien Mat

 

$20.00

24

Loc re’ved

Chi Huong CDSM

Tien Mat

 

$100.00

25

Loc re’ved

Anh chi Khoi/Vui

Tien Mat

 

$100.00

26

Loc re’ved

Luc Nguyen

Check (to Loc)

 

$100.00

Nhận đợt III

 

 

 

 

4.14.18

 

 

 

 

27

4.4.18

Anh Chi Nhan Phan

 Loc/John Received check

 

$500.00

28

4.4.18

Nhom Anh Chi On Va Quang

Donated In Cash:  Loc/John Received

 

$300.00

29

4.4.18

Nguyễn Tracy Tuyết

 Loc/John Received check

 

$50.00

30

4.4.18

Anh Chị Nguyễn Văn Quân

 Loc/John Received check

 

$50.00

31

4.4.18

Anh Chị Khanh và Thu

 Loc/John Received cash

 

$40.00

 

 

 

Việt Nam: Lenten Season from Feb.1 – May 31.2018

(Via MR. NGUYỄN ANH VÕ – VIETNAM)

 

Lenten Season from Feb. 1 – May 31.2018

VNĐ

USD

 

Tháng 1

 

 

 

 

1

05/01/18

Cvk 95 AC Đặng Nhật Hưng & Vân

Saigon

2,000,000

88

2

20/01/18

Nhóm Café Cao Thượng

 

5,000,000

220

3

25/01/18

Cvk 69 AC Huy & Yến

 

2,800,000

123

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 2

 

 

 

 

4

01/02/18

Cty Du lịch Ánh Hồng

via Cvk 67 AC Hùng Lạc

5,000,000

220

5

 

AC Hạnh Thêm

via Cvk 67 Khánh

5,000,000

220

6

 

Cvk 67 Hoàng Anh & Kim Cúc

 

4,000,000

176

7

 

Cvk 67 Hà Khánh Vân

 

5,000,000

220

8

05/02/18

Cvk 71 Nguyễn Văn Hòa

 

15,000,000

661

9

 

Cvk 62 Nguyễn Huy Huệ

 

1,200,000

53

10

 

Cvk 73 Đinh Minh Quang

 

2,000,000

88

11

06/12/18

Cvk 71 Lương Thế Vinh

 

30,000,000

1,322

12

08/02/18

Cvk 66 Phạm Hùng Tâm

 

5,000,000

220

13

12/02/18

Cvk 69 Đoàn Đức Thuận

 

7,000,000

308

14

 

Con trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan

 

1,000,000

44

15

16/02/18

Cvk 64 AC Sỹ Kim

 

10,000,000

441

16

 

Cvk 64 AC Quý & Thêu

 

8,000,000

352

17

20/02/18

Cvk 69 AC Huy & Yến

 

2,000,000

88.00

18

 

Cvk 73 Viên Đức Huy

 

1,000,000

44.00

19

 

Nhóm Café Cao Thượng

 

5,000,000

220.00

20

22/02/18

RP Cvk 65 Nguyễn Văn Đích

via Chef Hiền

50,000,000

2203.00

21

23/02/18

Quý Ân Nhân Hawaii (5,600 USD)

via Cvk 62 Anh Cảnh

127,120,000

5600.00

22

25/02/18

Cvk 67 AC Công & Trang

 

2,000,000

88.00

23

 

Cvk 69 Joseph Khin

 

500,000

22.00

24

 

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện

 

3,000,000

132.00

25

26/02/18

Cvk 67 AC Hồ Đức Thảo & Huệ

 

2,000,000

88.00

26

 

AC Hồ Đức Thắng & Nga

 

2,000,000

88.00

27

 

AC Hồ Đức Thiện & Hạnh

 

1,000,000

44.00

28

 

AC Hồ Nữ Thủy Tiên & Quang

 

1,000,000

44.00

29

 

AC Hồ Nữ Thùy Thư & Hải

 

1,000,000

44.00

30

 

ÔB Hồ Thị Kim Thu & Tân

 

2,000,000

88.00

 

Tháng 3

 

 

 

 

31

10/03/18

Cvk 73 Nguyễn Văn Huy

Long Khánh

1,500,000

66

32

11/03/18

Cvk 96 AC Đặng Nhật Hưng & Vân

Saigon

2,000,000

88

33

15/03/18

ÔB Đậu Quang Hậu

BMT

1,000,000

44

34

16/03/18

ÔB Bùi Nam

Saigon

500,000

22

35

17/03/18

Cô Vũ Bảo Châu

Saigon

500,000

22

36

18/03/18

Cvk 61 Nguyễn Liên : 100 USD

Atlanta, USA

2,270,000

100

37

20/03/18

Cvk 73 Đinh Minh Quang

Pleiku

1,600,000

70

38

20/03/18

Nhóm Café Cao Thượng

 

5,000,000

220

39

20/03/18

Cvk 69 AC Huy & Yến

 

1,000,000

44

40

21/03/18

Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan

Saigon

1,000,000

44

 

Tháng 4

 

 

 

 

41

04/04/18

Cvk 67 AC Hùng & Lạc

Saigon

5,000,000

220

42

05/04/18

Kmf Lương Thị Thùy Linh

Saigon

10,000,000

441

43

08/04/18

Kmf Nguyễn Thị Thu

via Tony Hữu

5,000,000

220

44

 

Nghệ sĩ Hà Xuyên

via Tony Hữu

2,000,000

88

45

 

Cô Vũ Thị Lựu (= Thanh)

via Tony Hữu

6,000,000

264

46

15/04/18

Bà Anna Phan Thị Liên

via Cvk 62 Anh Lân

500,000

22

47

 

Bà Anna Phan Thị Liền

via Cvk 62 Anh Lân

500,000

22

48

20/04/18

Nhóm Café Cao Thượng

 

5,000,000

220

49

20/04/18

Cvk 69 AC Huy & Yến

 

1,000,000

44

50

20/04/18

Cvk 64 AC Quý & Thêu

 

8,000,000

352

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

 

51

03/05/18

Tony Nails Vạn Phúc

Saigon

2,000,000

88

52

13/05/18

Con Trai Cvk 64 Nguyễn Văn Lan

Saigon

1,000,000

44

53

13/05/18

Cvk 67 Hà Khánh Vân

(con gái Hà Văn Khánh)

5,000,000

220

54

13/05/18

Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện

Saigon

5,000,000

220

 

XIN LỄ/XIN CẦU NGUYỆN (Via REV. FX NGUYỄN NGỌC TÂM)

[tính từ Tháng 2 – 31.5.2017]

 

Tháng 2.2018

 

Ngày

Người xin

Ý chỉ

Liên hệ với người xin

Góp VND

Góp USD

 

 

 

 

 

(nhận tại VN)

(John Pham nhận)

1

Thứ Ba 20/02

Cvk 66 Phan Trọng Mỹ

Cầu Bình An

 

500000

 

2

Thứ Tư 21/02

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan

Phê rô & Anna

Ông Bà Nội

250,000

 

3

Thứ Năm 22/02

Cvk 64 Nguyễn Văn Lan

Gioan & Maria

Song Thân

250,000

 

4

Thứ Sáu 23/02

Cvk 69 AC Huy & Yến

Maria, Giuse, Catarina, Maria

Anh Chị Em

250,000

 

5

Thứ Bảy 24/02

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

6

Thứ Ba 27/02

Hai Cháu Tuân & Diễm

Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới

 

500,000

 

7

Thứ Tư 28/02

Bà Vương Thị Hiền

Matta

Thân Mẫu

500,000

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 3.2018

 

 

 

 

8

Thứ Năm 01/03

Cvk 65 Trần Ngọc Bích

Têrêxa Maria Nguyễn Thị Mỹ, Vợ

 

1,000,000

 

9

Thứ Sáu 02/03

Cvk 69 AC Huy & Yến

Maria, Giuse, Catarina, Maria

Anh Chị Em

250,000

 

10

Thứ Bảy 03/03

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Thứ Ba 06/03

Cvk 62 AC Lân & Giáo

Ông Bà Tổ Tiên

 

250,000

 

12

Thứ Tư 07/03

Cvk 62 AC Lân & Giáo

Các Cha Giáo CVK

 

250,000

 

13

Thứ Năm 08/03

Cvk 62 AC Lân & Giáo

Phê rô & Lucia

Ông Bà Ngoại

250,000

 

14

Thứ Sáu 09/03

Chị Kim Yến

Ông Bà Tổ Tiên

 

400,000

 

15

Thứ Bảy 10/03

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Thứ Ba 13/03

Hai Cháu Tuân & Diễm

Ông Bà Tổ Tiên

 

500,000

 

17

Thứ Tư 14/03

Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh

Ông Bà Tổ Tiên

 

 

500,000

 

18

Thứ Năm 15/03

Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh

Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới

 

500,000

 

19

Thứ Sáu 16/03

Cvk 67 AC Hiền & Điệp

Augustino

Thân Phụ

500,000

 

20

Thứ Bảy 17/03

Cvk 69 AC Huy & Yến

Maria, Giuse, Catarina, Maria

Anh Chị Em

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Thứ Ba 20/03

Cvk 66 Phan Trọng Mỹ

Dzoãn Phượng

Giỗ 30 ngày

500,000

 

22

Thứ Tư 21/03

Cvk 69 Joseph Khin

Giuse & Maria, Phêrô & Catarina

Song Thân Nội Ngoại

500,000

 

23

Thứ Năm 22/03

Cô Vũ Bảo Châu

Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành

 

500,000

 

24

Thứ Sáu 23/03

Cvk 96 Đặng Nhật Hưng

Maria Phạm Thị Soi

Nhạc Mẫu, Giỗ 100 ngày

300,000

 

25

Thứ Bảy 24/03

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Thứ Hai 26/03

Gia đình CVK BMT

Sr Maria Anna Phan Thị Hải

(em Anh Cvk 62 Phan Ngọc Chính)

500,000

 

27

Thứ Ba 27/03

Nhóm Cựu Học Sinh Lasan

Antôn Martinô

Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang

500,000

 

28

Thứ Tư 28/03

Lớp CVK 67

Antôn Martinô

Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang

500,000

 

 

Tháng 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Thứ Sáu 06/04

Cvk 69 Joseph Khin

Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành

 

500,000

 

30

Thứ Hai 09/04

Cvk 66 Phan Trọng Mỹ

Dzoãn Phượng

Giỗ 49 ngày

500,000

 

31

Thứ Ba 10/04

Cvk 64 AC Lan & Trân

Phêrô & Anna

Ông Bà Nội

200,000

 

32

Thứ Tư 11/04

Cvk 64 AC Lan & Trân

Phêrô & Maria

Song Thân

200,000

 

33

Thứ Năm 12/04

Cvk 64 AC Lan & Trân

Đôminicô & Phê rô

Hai Em Trai

200,000

 

34

Thứ Sáu 13/04

Cvk 67 AC Hiền & Điệp

Augustino

Thân Phụ

500,000

 

35

Thứ Bảy 14/04

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

36

CN 15/04

Kmf Chị Phạm Thị Tâm

Đôminicô Hà Trọng Thúy

Nhạc Phụ

 

$100.00

37

Thứ Ba 17/04

Kmf Chị Phạm Thị Tâm

Đôminicô Hà Kim Tính

Chồng, Giỗ 5 năm

 

$100.00

38

Thứ Tư 18/04

Kmf Chị Phạm Thị Tâm

Các Linh Hồn nơi Luyện Tội

 

 

$100.00

39

Thứ năm 19/04

Kmf Chị Phạm Thị Tâm

Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại

 

 

$100.00

40

Thứ Sáu 20/04

Cvk 67 AC Hiền & Điệp

Tạ Ơn & Cầu Bình An

 

500,000

 

41

Thứ Bảy 21/04

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

42

CN 22/04

Kmf Chị Phạm Thị Tâm

Nguyễn Văn Một

 

 

 $100.00

43

Thứ Ba 24/04

Cvk 66 Phan Trọng Mỹ

Anna Nguyễn Thị Hòa

Thân mẫu, giỗ 26 năm

500,000

 

 

 

RP Bok Tâm

Maria Nguyễn Thị Hiền

Chị

 

 

44

Thứ Tư 25/04

Cvk 62 AC Lân & Giáo

Anna & Phê rô

Song Thân

250,000

 

45

Thứ Năm 26/04

Cvk 62 AC Lân & Giáo

Giuse & Lucia

Song Thân

250,000

 

46

Thứ Sáu 27/04

Chị Kim Yến

Gioan Nguyễn Phú

Thân Phụ, Giỗ 38 năm

400,000

 

47

Thứ Bảy 28/04

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Thứ Năm 03/05

Cvk 69 AC Huy & Yến

Maria, Giuse, Catarina, Maria

Anh Chị Em

250,000

 

49

Thứ Sáu 04/05

Cvk 67 AC Hiền & Điệp

Augustino Đậu Xuân

Thân Phụ

500,000

 

50

Thứ Bảy 05/05

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Thứ Ba 08/05

Cvk 73 Viên Đức Huy

Phaolô Viên Văn Sử

Thân Phụ

250,000

 

52

Thứ Bảy 12/05

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Thứ Hai 14/05

Chị Kim Yến

Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga

Em, Giỗ 17 năm

400,000

 

54

Thứ Tư 16/05

Cvk 69 Phạm Công Thành

Maria Ngô Thị Quá

Thân Mẫu, Giỗ 7 năm

1,000,000

 

55

Thứ Bảy 19/05

Cvk 69 AC Huy & Yến

Giuse, Maria, Phaolô

Song Thân

250,000

 

56

Thứ Hai 21/05

Cvk 66 Phan Trọng Mỹ

Dzoãn Phượng

Hiền Thê, Giỗ 100 ngày

500,000