MỖI NGÀY 1 NỤ CƯỜI * 14

  1. 14.  TỤC NGỮ, CA DAO

Cứ chơi cho hết đời trai trẻ
Rùi âm thầm lặng lẽ đạp xích lô

***

Dây tơ hồng… quấn quanh chuồng lợn
Tình chúng mình có tợn quá không anh?

***

Râu tôm nấu với ruột bầu, 
Chồng ăn nhổ toẹt lầu bầu chê ngu!

***

Ai vô xứ Nghệ thì dô
Còn tui tui cứ thủ đô tui dzìa

***

Quân tử đắn đo là quân tử dại
Quân tử… làm đại là quân tử khôn

***

Khi xưa vác bút theo thầy
Bi giờ em lại vác cày theo trâu

***

Có chồng mà bỏ theo trai
Chết xuống âm phủ được hai cây vàng.

***

Người mua hay nhận hàng free
Anh đây cưới vợ, được free nhóc tì…