MỖI NGÀY 1 NỤ CƯỜI * 280

Tập sống xa đọa

Để dọa côn trùng

Tập sống anh hùng

Giăng mùng đập muỗi

 

Ngồi buồn há miệng ra xem

Đến khi ngậm lại chết trăm con ruồi

Con nào khoẻ cánh thì bay

Con nào yếu cánh chết ngay trong mồm

 

Xa anh 1 ngày em tưởng chừng 24 tiếng

 

Cơm không ăn chỉ ăn phở cầm hơi

 

Đêm 5 canh em ngủ 4 canh đầu

Còn canh cuối em âm thầm….ngủ tiếp.

 

Ngày đầu phải dạy chồng ngay

Tay cầm thước kẻ học bài đầu tiên

Đi thưa đứng bẩm về trình

Vợ kêu một tiếng “thưa vợ anh đây”

 

Trèo lên cây bưởi thấy ma

Té xuống vườn cà rụng mấy cái răng

Nhìn trời nghỉ ngợi bâng khuâng

Bỗng đâu con chó nhảy ra cắn mình.

 

Hôm nay gió lạnh ùa về

Lòng anh cảm thấy bộn bề lo âu

Giờ này em đang ở đâu

Nhớ em nhiều quá mọc râu um tùm.

 

Giám thị nhìn em giám thị cười

Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi

Cỗng trường đại học cao vời vợi

Đồng ruộng mênh mông đón em về.

 

Đố ai định nghĩa được chữ Điên

Rất khó cho nên biết chết liền

Đang đi trên đường la một tiếng

Mọi người hốt hoảng thế là Điên