MỖI NGÀY 1 NỤ CƯỜI * 281

Đàn ông sợ vợ, lẽ thường…

Vốn người quân tử nhún nhường vẫn hơn…

Đàn ông sợ vợ là khôn…

Nếu không ai sẽ nấu cơm quét nhà?

 

Yêu là bối rối tâm hồn

Là bồn chồn trong dạ

Là mang vạ vào thân

Là hao cân tổn sức

Là uất ức trong lòng

Là cái còng số 8

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về lấy vợ thế là xong

Mười tám năm sau con anh lớn

Quyết tán con em trả hận lòng.

 

Nếu biết ngày mai em có chồng

Anh cười bể bụng văng cả răng

Đứa nào lấy em thật vô phúc

Tối nằm cắn lưỡi chết nhăn răng!

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về mua ký cá lòng tong

Lén lén qua sông nhà em thả

Cho chồng em tắm… rỉa sạch lông.

 

Nếu biết ngày mai em lấy chồng

Anh về học võ Lý Tử Long

Học luôn cú đấm liên hoàn cước

Hạ gục chồng em đêm động phòng.

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh mừng biết mấy em biết không

Bao năm quen biết, bao năm mệt

Tính ra cũng khổ mấy năm ròng.

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về tắm gội với xà bông

Tình thù ngày cũ bây đi mất

Ðể kẻ sang sông khỏi chạnh lòng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về ẩn núp bên bờ sông

Ðợi em qua đò sang bên ấy

Ðón đường bắt cóc cũng bỏ công

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Dại gì mà nghĩ thế là xong

E-mail cứ viết, phone cứ gọi

Cũng có ngày em li dị chồng

 

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về bắt vịt nhổ sạch lông

Tiết canh làm được vài ba dĩa

Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.