MỖI NGÀY 1 NỤ CƯỜI * 288

Kiến thức rồi sẽ qua đi chỉ có tấm bằng là ở lại

 

Con giun kéo mãi cũng phải … chết.

 

Không có cuộc tình … khó.

Chỉ sợ mình không liều .

Đạp xe và quốc bộ .

Quyết chí ắt được yêu.

 

Thằng cho vay là thằng dại.

Thằng trả lại là thằng ngu!

 

Trên trời có đám mây xanh.

Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.

Nếu mà anh lấy phải nàng.

Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

 

Học hành như cá kho tiêu.

Kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu!

 

Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu.

 

Con gái có bồ như hoa đã có chủ,

Con người hiện đại phải biết đánh chủ giựt hoa.

 

Đừng tự hào vì nghèo mà học giỏi.

Hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.

 

Còn thời lên ngựa bắn cung,

Hết thời xuống ngựa lấy thun bắn ruồi.

 

Anh viết tên em ngàn lần trên đất.

Để trâu bò qua lại dẫm nát tên em.

Anh viết tên em ngàn lần trên cát.

Để sóng vỗ vào bờ, như tát vào mặt em.