MỖI NGÀY 1 NỤ CƯỜI * 49

NHỮNG NỤ HÔN…

by Dong La 

 

Lâu quá chưa được hôn, mơ ước được hôn gọi là hôn ước. 
Mới hôn lần đầu gọi là tân hôn. 
Hôn rồi hôn thêm lần nữa gọi là tái hôn. 

Bị boss hôn gọi là chủ hôn. 
Vừa hôn vừa gây sự gọi là hôn sự. 
Thích nhau rồi hôn gọi là hợp hôn. 
Hôn mãi không rời gọi là kết hôn. 

Hôn nhiều người hoan nghênh gọi là nghênh hôn 
Hôn lâu quá đổ mồ hôi gọi là bức hôn. 
Hôn lính gọi là hôn quân. 

Hôn hai lần liên tiếp (double) gọi là song hôn. 
Ðang hôn ngon lành bị xô ra gọi là ly hôn. 
Hôn bậy hôn bạ đụng đâu hôn đó gọi là hôn bạ. 
Hôn chó mèo gọi là hôn thú. 


Hôn nhè nhẹ, sơ sơ gọi là ngoại hôn. 
Người ta không chịu mà hôn đại gọi là cưỡng hôn. 
Hôn rồi dang ra xa gọi là thoái (lui) hôn. 
Gặp người ta hôn nhau nhào vào hôn phụ gọi là phụ hôn. 


Hôn ẩu bị tát xưng mặt gọi là hôn thê…. (thảm). 
Gặp người lạ là nhào vô hôn gọi là….hôn nhân… 
Ðược vua hôn gọi là hoàng hôn. 
Chu miệng ra hôn người đã đi xa gọi là hôn gió. 


Hẹn mai mốt sẽ hôn gọi là hứa hôn. 
Người đàn bà (là giống cái) mà hôn gọi là cái hôn. 
Hôn rồi vội đính chính gọi là đính hôn. 
Hôn trước khi bỏ chạy gọi là từ hôn. 


Hôn hoa chưa nở gọi là nụ hôn. 
Hôn không ai biết gọi là hôn thầm. 
Hôn quá mà nghèo gọi là hôn phu 
Hôn thằng ăn trộm gọi là hôn trộm. 


Ðịnh hôn con gái mà lộn mẹ gọi là hôn má. 
Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít. 
Hôn một cách quái gở ko giống ai gọi là hôn kỳ (cục). 
Hôn nghiêm chỉnh đúng nghi lễ gọi là hôn lễ. 


Hôn xong ngã ra chết giấc gọi là hôn mê. 
Hôn cuốn sách gọi là hôn thư. 
Cả hai phối hợp để hôn (tiếng tây gọi là French kiss) gọi là hôn phối. 
Hôn xong chìm luôn gọi là hôn trầm.