MỖI NGÀY NGÀN NỤ CƯỜI * 861-865

 

861 – TIẾNG VANG

Cả hai người cùng đua nhau khoe ngọn núi quê mình.

Một người nói:  “Nếu anh đến quê tôi hét trước hang núi, ba phút sau mới nghe tiếng vọng”.

“Có gì ghê! Người kia bảo: “Hang núi quê tôi thì tối nay anh hét, sáng mai tiếng vang mới đến đánh thức anh dậy!”.

 

862 – VẬT HY SINH

Chồng bảo vợ: “ngày mai là kỷ niệm 20 năm ngày cưới chúng mình, ta nên giết một con gà làm tiệc”.

Bà vợ hà tiện mau mắn nói ngay: “Sao lại phải giết con gà? Chẳng lẽ nó có lỗi trong những cuộc cãi nhau suốt 20 năm qua của chúng ta sao?”

 

863 – Ý ĐỒ

Người vợ nói với chồng: “Anh X ở lầu trên hình như không thích con trai mình đánh trống”.

“Sao thế?” Người chồng hỏi.

“Thế này” Người vợ giải thích: “Trưa hôm nay anh ấy cho con trai mình một con dao nhỏ và hỏi nó có biết trong ruột trống có gì không?”

 

864 – NHƯ NGƯỜI THẬT

“Tôi đã phát minh ra loại người máy y như người thật”. Một nhà khoa học tuyên bố với đồng nghiệp.

“Nó không phạm sai lầm bao giờ à?” Một vị khác chất vấn.

“Không đâu, nhưng nếu có phạm sai lầm, nó sẽ đổ trách nhiệm lên đầu các người máy khác ngay””.

 

 

865 – QUẢ ĐÀO TRƯỜNG THỌ

Một hôm đương buổi chầu, có người dân từ phương xa lặn lội tìm đến kính dâng vua một quả đào, gọi là đào trường thọ, ăn vào thì trường sinh bất tử. Vua mừng ra mặt.

Còn Quỳnh vừa nghe nói, liền sấn ngay lại, cướp phắt lấy quả đào, ăn ngấu nghiến ngay giữa triều đường, trước cả mặt vua và đủ mặt bá quan văn võ.

Chúa giận lắm, truyền lôi ra chém.

Quỳnh quỳ xuống tâu rằng :

– Muôn tâu bệ hạ, hạ thần hỗn láo vô lễ, tội thật đáng chết, đâu dám kêu oan, chỉ xin bệ hạ rộng lượng cho bày tỏ đôi lời, rồi có chết cũng cam lòng.

Vua bằng lòng cho nói. Quỳnh mới ung dung tâu rằng :

– Tôi vốn là đứa hèn nhát, vì tham sống sợ chết, nghe nói quả này là quả trường thọ, tưởng ăn vào sẽ được sống lâu. Ai ngờ, nuốt chưa được khỏi cổ, mà cái chết đã kề bên. Thế thì quả này phải gọi là quả đoản thọ mới đúng. Vậy trộm nghĩ, trước hết xin chém đầu kẻ dâng đào dối trá, rồi sau hãy chém đầu hạ thần để làm gương cho thiên hạ.

 

Vua nghe nói đành hạ lệnh tha tội chết cho Quỳnh.

 

01