Ý LỄ LM NGUYỄN NGỌC TÂM, chủ tịch KMF, DÂNG năm 2018

Ý LỄ  
(RP NGUYỄN NGỌC TÂM CVK 62 DÂNG)  
    (toàn bộ Bổng Lễ chuyển về giúp Người Nghèo Kontum và Trạm Xá Cố Cao)      
           
Ngày Người xin Ý chỉ Liên hệ với người xin Góp VND Góp USD
           
Năm 2018          
Tháng 02          
Thứ Ba 20/02 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Cầu Bình An 500 000  
Thứ Tư 21/02 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Phê rô & Anna Ông Bà Nội 250 000  
Thứ Năm 22/02 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Gioan & Maria Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 23/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 24/02 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 27/02 Hai Cháu Tuân & Diễm Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới 500 000  
Thứ Tư 28/02 Bà Vương Thị Hiền Matta Thân Mẫu 500 000  
           
Tháng 03          
Thứ Năm 01/03 Cvk 65 Trần Ngọc Bích Têrêxa Maria Nguyễn Thị Mỹ, Vợ 1 000 000  
Thứ Sáu 02/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 03/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 06/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Ông Bà Tổ Tiên 250 000  
Thứ Tư 07/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Các Cha Giáo CVK   250 000  
Thứ Năm 08/03 Cvk 62 AC Lân & Giáo Phê rô & Lucia Ông Bà Ngoại 250 000  
Thứ Sáu 09/03 Chị Kim Yến Ông Bà Tổ Tiên 400 000  
Thứ Bảy 10/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 13/03 Hai Cháu Tuân & Diễm Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Tư 14/03 Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Năm 15/03 Đại gia đình Cvk 64 Trịnh Quang Minh Tạ Ơn & Cầu Bình An Năm Mới 500 000  
Thứ Sáu 16/03 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 17/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Ba 20/03 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Giỗ 30 ngày 500 000  
Thứ Tư 21/03 Cvk 69 Joseph Khin Giuse & Maria, Phêrô & Catarina Song Thân Nội Ngoại 500 000  
Thứ Năm 22/03 Cô Vũ Bảo Châu Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 23/03 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Maria Phạm Thị Soi Nhạc Mẫu, Giỗ 100 ngày 300 000  
Thứ Bảy 24/03 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 26/03 Gia đình CVK BMT Sr Maria Anna Phan Thị Hải (em Anh Cvk 62 Phan Ngọc Chính) 500 000  
Thứ Ba 27/03 Nhóm Cựu Học Sinh Lasan Antôn Martinô Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang 500 000  
Thứ Tư 28/03 Lớp CVK 67 Antôn Martinô Thân Phụ Cvk 67 Xuân Quang 500 000  
           
  Tam Nhật Vượt Qua        
Tháng 04          
  Tuần Bát Nhật Phục Sinh        
           
Thứ Sáu 06/04 Cvk 69 Joseph Khin Cầu Bình An, Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Bảy 07/04 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Giỗ 49 ngày 500 000  
Thứ Ba 10/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 200 000  
Thứ Tư 11/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 200 000  
Thứ Năm 12/04 Cvk 64 AC Lan & Trân Đôminicô & Phê rô Hai Em Trai 200 000  
Thứ Sáu 13/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 14/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 15/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Trọng Thuỷ Nhạc Phụ   100
Thứ Ba 17/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính Chồng, Giỗ 5 năm   100
Thứ Tư 18/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Linh Hồn nơi Luyện Tội   100
Thứ năm 19/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại   100
Thứ Sáu 20/04 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Bảy 21/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 22/04 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Trương Văn Một     100
Thứ Ba 24/04 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Anna Nguyễn Thị Hòa Thân mẫu, giỗ 26 năm 500 000  
  RP Bok Tâm Maria Nguyễn Thị Hiền Chị    
Thứ Tư 25/04 Cvk 62 AC Lân & Giáo Anna & Phê rô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 26/04 Cvk 62 AC Lân & Giáo Giuse & Lucia Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 27/04 Chị Kim Yến Gioan Nguyễn Phú Thân Phụ, Giỗ 38 năm 400 000  
Thứ Bảy 28/04 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 05          
Thứ Năm 03/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Sáu 04/05 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 05/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 08/05 Cvk 73 Viên Đức Huy Phaolô Viên Văn Sử Thân Phụ 250 000  
Thứ Bảy 12/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 14/05 Chị Kim Yến Têrêxa Nguyễn Thị Tố Nga Em, Giỗ 17 năm 400 000  
Thứ Tư 16/05 Cvk 69 Phạm Công Thành Maria Ngô Thị Quá Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 19/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 24/05 Cvk 65 Nguyễn Hữu Chánh Phêrô & Têrêxa Ông Bà 500 000  
Thứ Sáu 25/05 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 100 ngày 500 000  
Thứ Bảy 26/05 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 27/05 Chị Kim Yến Gioan Nguyễn Phú Thân Phụ, Giỗ 38 năm 400 000  
Thứ Hai 28/05 Chị Kim Yến Phêrô Lê Toàn Đề Ông Ngoại, Giỗ 51 năm 400 000  
Thứ Năm 31/05 Cvk 67 Đỗ Thế Hùng Vinh Sơn Chú, Giỗ Tuần 7 500 000  
           
Tháng 06          
Thứ Sáu 01/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 02/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 05/06 Đội Banh CVK Saigon Chị Rosa Hồng Lan (Hải Vân) Giỗ Tuần 7 500 000  
Thứ Tư 06/06 Cvk 62 AC Kiêm & Thủy Cầu Bình An 300 000  
Thứ Năm 07/06 Cvk 73 Hoàng Minh Hùng Maria Hoàng Thị Loan Chị, Giỗ 40 năm 500 000  
Thứ Sáu 08/06 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 09/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 12/06 Cvk 64 Nguyễn Văn Lan Phêrô Thân Phụ, Giỗ 2 năm 250 000  
Thứ Tư 13/06 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Maria Thân Mẫu, Giỗ 11 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 16/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Bảy 23/06 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Bảy 30/06 Chị Kim Yến Ông Bà Tổ Tiên 400 000  
           
Tháng 07          
Thứ Sáu 06/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 07/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 13/07 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 14/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Hai 16/07 Cvk 95 Lưu Văn Hữu Têrêxa Võ Thị Liễu Thân Mẫu, Giỗ 4 năm 500 000  
Thứ Năm 19/07 CVK Nam Cali Maria Phạm Thị Yểng Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung 2 300 000  
Thứ Bảy 21/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Tư 25/07 Chị Kim Yến Maria Lê Thị Liên Thân Mẫu, Giỗ 33 năm 400 000  
Thứ Năm 26/07 CVK Nam Cali Maria Phạm Thị Yểng Thân Mẫu Cvk 67 Trần Quang Trung 2 300 000  
Thứ Bảy 28/07 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 08          
Thứ Tư 01/08 Chị Kim Yến Lm Phaolô Nguyễn Công Minh Em, Giỗ 5 năm 400 000  
Thứ Năm 02/08 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 03/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 04/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 05/08 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Antôn Nguyễn Đình Cường Anh ruột, Giỗ 1 năm 1 000 000  
Thứ Năm 09/08 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 500 000  
Thứ Sáu 10/08 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 11/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 14/08 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Tư 15/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Năm 16/08 Cvk 68 Lê Thành Thu Tạ Ơn & Cầu Bình An 300 000  
Thứ Sáu 17/08 Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích Têrêxa Nguyễn Thị Mỹ Thân Mẫu, Giỗ 2 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 18/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Ba 21/08 Các con Cvk 65 Trần Ngọc Bích Giuse Trần Hữu Tùng Ông Nội, Giỗ 12 năm 500 000  
Thứ Tư 22/08 Một người xin Ơn như ý 300 000  
Thứ Năm 23/08 Cvk 67 Trần Quốc Tuấn Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Sáu 24/08 CVK 73 Saigon Phêrô Vũ Minh Niên Bạn, Giỗ Tuần 7 500 000  
Thứ Bảy 25/08 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 26/08 Cvk 58 Lý & Chi Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
           
Tháng 09          
Thứ Bảy 01/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Năm 06/09 Cvk 93 AC Thiện & Oanh Tạ Ơn Kỷ niệm 10 năm Hôn Phối 1 000 000  
Thứ Sáu 07/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 08/09 Cvk 66 Phan Trọng Mỹ Dzoãn Phượng Hiền Thê, Giỗ 200 ngày 500 000  
Thứ Sáu 14/09 Cvk 67 AC Hiền & Điệp Augustino Đậu Xuân Thân Phụ 500 000  
Thứ Bảy 15/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 18/09 Cvk 70 Lê Dũng Maria Lê Phạm Cát Nhã Con Gái, Giỗ 10 năm 500 000  
Thứ Tư 19/09 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 20/09 Chị Kim Yến Phaolô Nguyễn Văn Lan Chú, Giỗ 32 năm 400 000  
Thứ Sáu 21/09 CVK Saigon Maria Đậu Thị Xuân Thân Mẫu Cvk 67 AC Hiền Điệp 500 000  
Thứ Bảy 22/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 25/09 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Anna Ông Bà Nội 250 000  
Thứ Tư 26/09 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 27/09 Cvk 68 Lê Thành Thu RP Tôma Lê Thành Ánh Bác, Giỗ 10 năm 300 000  
Thứ Bảy 29/09 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Tháng 10          
Thứ Tư 03/10 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 04/10 Cvk 64 AC Lan & Trân Phêrô & Maria Song Thân 250 000  
Thứ Sáu 05/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 06/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Tư 10/10 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Bảy 13/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Bảy 20/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Tư 24/10 Chị Hai Thoại Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Năm 25/10 ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) Tạ Ơn & Cầu Bình An 500 000  
Thứ Sáu 26/10 ÔB Khang & Liên (Biên Hòa) Ông Bà Tổ Tiên 500 000  
Thứ Bảy 27/10 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
Thứ Ba 30/10 Chị Kim Yến Phaolô Nguyễn Thanh Hải Em, Giỗ 45 năm 400 000  
           
Tháng 11          
Thứ Sáu 02/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 03/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
Thứ Ba 06/11 AC Phú & Khuê BMT Gioan Baotixita   300 000  
Thứ Tư 07/11 AC Phú & Khuê BMT Antôn   300 000  
Thứ Năm 08/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Linh Hồn nơi Luyện Tội   100
Thứ Sáu 09/11 Cvk 93 Nguyễn Đình Thiện Antôn Nguyễnn Đình Tĩnh Thân Phụ, Giỗ 17 năm 1 000 000  
Thứ Bảy 10/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 11/11 Cvk 60 Đặng Minh Chính Giuse & Phanxicô Xavier   100
           
Thứ Ba 13/11 AC Phú & Khuê BMT Tạ Ơn   300 000  
Thứ Tư 14/11 AC Phú & Khuê BMT Cầu Bình An   300 000  
Thứ Năm 15/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Đôminicô Hà Kim Tính   100
Thứ Sáu 16/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại   100
Thứ Bảy 17/11 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
CN 18/11 Cvk 60 Đặng Minh Chính Giuse & Phanxicô Xavier   100
           
Thứ Ba 20/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Ông Bà Tổ Tiên 250 000  
Thứ Tư 21/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô, Anna, Giuse, Lucia 250 000  
Thứ Năm 22/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm SrTêrêsa Thanh Liên & các Ân Nhân   100
Thứ Sáu 23/11 Kmf Chị Phạm Thị Tâm Các Nam Nữ Tu Sĩ giáo phận Kontum đã qua đời   100
Thứ Bảy 24/11 Cvk 73 Viên Đức Huy Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại 500 000  
CN 25/11 CVK BMT Cvk 64 Anh Lập, Anh Minh & Các CVK đã qua đời 500 000  
           
Thứ Ba 27/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Các Cha Linh Hướng, Cha Phêrô Trịnh Thiên Thu 250 000  
Thứ Tư 28/11 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Các Cha Bề Trên, Các Cha Giáo 250 000  
Thứ Năm 29/11 Cvk 65-66 Phan Trọng Mỹ Phêrô Phan Trọng Bích Thân Phụ, Giỗ 41 năm 500 000  
Thứ Sáu 30/11 Cvk 64 AC Quý & Thêu Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên Nội Ngoại 500 000  
           
Tháng 12          
Thứ Bảy 01/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
CN 02/12 Chị Kim Yến Phêrô Vũ Thanh Sơn Chồng, Giỗ 10 năm 400 000  
Thứ Ba 04/12 Cvk 68 Khánh & Liễu Ông Bà Nội Ngoại   500 000  
Thứ Tư 05/12 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Ông Bà, Tổ Tiên họ Nguyễn 250 000  
Thứ Năm 06/12 Cvk 62 Nguyễn Đức Lân Tứ Thân Phụ Mẫu : Phêrô & Anna, Giuse & Lucia 250 000  
Thứ Sáu 07/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Maria, Giuse, Catarina, Maria Anh Chị Em 250 000  
Thứ Bảy 08/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
CN 09/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Hai 10/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Ba 11/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Tư 12/12 Cvk 69 Joseph Khin Mrs Kluesener Xin Ơn Chữa Lành 250 000  
Thứ Năm 13/12 Cvk 96 Đặng Nhật Hưng Maria Phạm Thị Soi Nhạc Mẫu, Giỗ giáp năm 500 000  
Thứ Sáu 14/12 Cvk 67 Anh Võ & Bảo Khánh Maria Lê Thị Đức Hinh Thân Mẫu, Giỗ 7 năm 500 000  
Thứ Bảy 15/12 Cvk 69 AC Huy & Yến Giuse, Maria, Phaolô Song Thân 250 000  
           
  Total 2018     62 550 000 1 200
           
           
Liên lạc tại VN : Nguyễn Anh Võ Cvk 67        
  0917 377 160