Suy Niệm 101

Friendship is love without his wings!

Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

 

Friendship is like a rainbow between two hearts.

Tình bạn giống như chiếc cầu vồng nối hai trái tim.

 

Friendship is born at that moment when one person says to another, “What! You too? I thoughr I was the only one.”

Tình bạn nảy sinh ngay trong khoảnh khắc một người này nói với một người khác: “Ủa! Bạn cũng vậy hả? Tôi tưởng chỉ có mình tôi mới như vậy.”

 

It only takes 3 seconds to say “I LOVE YOU”, but all one’s life to prove it.

Chỉ mất 3 giây để nói lời yêu, nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh lời nói đó.

 

Love happens whether you want it to or not. Don’t try to control it!

Tình yêu đến dù bạn muốn hay không. Đừng cố điều khiển nó!

 

Giữa những điều đắt đỏ trong cuộc sống – Nụ cười rất dễ – Và khi bạn trao đi một nụ cười – Bạn sẽ có ngay một nụ cười khác để cất giữ.

 

Khi bạn đi trên con đường đời – Với đầy những thăng trầm – Hãy nhớ sự thật này – Một nụ cười bằng mười nếp nhăn.

 

To all things which belong to heart, there is no right or wrong.

Tất cả những gì thuộc về trái tim thì không có đúng hay sai.

 

Love is a short word, easy to spell, difficult to define, impossible to live without.

Yêu là một từ ngắn ngủi, dễ đánh vần, khó định nghĩa, sống thiếu nó là không thể.

 

What love is, nobody knows, but what love is everyone feels.

Tình yêu là gì, không ai biết, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu!