SUY NIỆM 114

·      Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.

Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

 

·      I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best both for the body and the mind.

Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác.

 

·      Somewhere there is someone that dreams of your smile, and finds in your presence that life is worthwhile, so when you are lonely remember it’s true, someone somewhere is thinking of you.

Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì vậy khi bạn thấy cô đơn hãy nhớ rằng đấy là sự thật, có người ở nơi nào đó đang nghĩ về bạn.

 

·      One must work and dare if one really wants to live.

Anh phải lao động và táo bạo nếu anh thực sự muốn sống.

 

·      If we could but paint with the hand what we see with the eye.

Giá như chúng ta có thể dùng đôi tay mình để vẽ lên những gì mắt mình nhìn thấy.

 

·      Let us live so that when we come to die even the undertaker will be sorry.

Chúng ta hãy sống sao cho khi chết, ngay cả người làm tang lễ cũng thấy tiếc thương.

 

·      For there are two distinct sorts of ideas: Those that proceed from the head and those that emanate from the heart.

Bởi luôn luôn có hai loại tư tưởng khác nhau: Loại hình thành từ cái đầu và loại xuất phát từ trái tim.

 

·      TO LOVE is to find pleasure in the happiness of others. Thus the habit of loving someone is nothing other than BENEVOLENCE by which we want the good of others, not for the profit that we gain from it, but because it is agreeable to us in itself.

Yêu là khi thấy sung sướng trước hạnh phúc của người khác. Vì vậy thói quen yêu một ai đó không là gì khác hơn ngoài lòng nhân hậu khiến chúng ta muốn điều tốt đẹp đến với người khác không vì lợi ích ta đạt được mà vì điều đó khiến ta thấy dễ chịu.

 

·      Don’t go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first.

Đừng có đi loanh quanh mà nói rằng thế giới này nợ bạn cuộc sống. Thế giới chẳng nợ bạn điều cả. Nó ở đây từ trước rồi.

 

 

·      Con trai chọn cách im lặng cho những nỗi buồn, họ không khóc òa lên như con gái, cũng không dễ dàng bày tỏ tâm sự với ai. Khi bạn muốn lắng nghe, đừng cố gắng hỏi hết câu này đến câu khác, hãy im lặng ngồi cạnh, siết chặt bàn tay đang run rẩy trong niềm đau ấy, và chờ họ sẻ chia.

rosedivider1