SUY NIỆM 115

 ·      Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sang hành động vì người mình yêu.

 

·      Những trái tim chịu nhiều đau khổ và dũng cảm chính là những trái tim cao cả.

 

·      Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sang hành động vì người mình yêu.

 

·      Bạn có thể che đôi mắt của mình khỏi những thứ mà bạn không muốn nhìn. Nhưng thực sự bạn không để che trái tim của mình khỏi những thứ mà bạn không muốn cảm nhận.

 

·      Những trái tim chịu nhiều đau khổ và dũng cảm chính là những trái tim cao cả.

 

·      Một cuộc sống sung sướng khi bắt đầu bằng tình yêu và được chấm dứt bằng tham vọng.

 

·      Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại.

 

·      Đừng bao giờ than vãn trước một việc đã rồi, nhìn thằng vào vấn đề và tự hỏi mình có thể làm được gì.

 

·      Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm một lối đi chứ không phải là một lối thoát.

 ·      Có một niềm vui chân chính trong cuộc sống, đó là làm cho người mà ta yêu có được niềm vui.

rosedivider1