SUY NIỆM 123

·      Friendship is like a tree… It is not MEASURED on how TALL it could be, but on how DEEP the ROOTS have GROWN.

Tình bạn giống như một cái cây…

Người ta không Đo xem nó Cao được bao nhiêu mà chỉ đo Rễ nó ăn Sâu đến đâu.

 

·      The heart’s memory eliminates the bad and magnifies the good.

Trí nhớ của trái tim xóa đi những điều xấu và phóng đại những điều tốt đẹp

 

·      A friend may be reckoned the masterpiece of nature.

Một người bạn có thể được xem như là kiệt tác của tạo hóa.

 

·      With the past, I have nothing to do; nor with the future. I live now.

Tôi chẳng có gì để làm với quá khứ; với tương lai cũng vậy. Tôi sống trong hiện tại.

 

·      Friendship is a general and universal fire, but temperate and equal, a constant established heat, all gentle and smooth, without poignancy or roughness.

Tình bạn là ngọn lửa mà hầu như mọi người ai cũng có, một nguồn sưởi ấm liên tục, ôn hòa, êm dịu, nhẹ nhàng, không bao giờ gây đau đớn hoặc thô bạo.

 

·      I believe that a simple and unassuming manner of life is best for everyone, best both for the body and the mind.

Tôi tin rằng cuộc sống đơn giản và không phỏng đoán là tốt nhất với tất cả mọi người, tốt nhất cả cho tâm hồn và thể xác.

 

·      Friendship is love without his wings!

Tình bạn là tình yêu không có đôi cánh để bay đi!

 

·      Friendship is like a rainbow between two hearts.

Tình bạn giống như chiếc cầu vồng nối hai trái tim.

 

·      The fear of death follows from the fear of life. A man who lives fully is prepared to die at any time.

Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.

 

·      Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.

 

Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

 

 

rosedivider1