SUY-NIỆM 126

  • 1.  Phụ nữ làm cho cách xử thế trở nên sáng đẹp và làm cho phép lịch sự thắm đượm tình cảm: họ là thầy dạy chân chính về mỹ quan và là người khích lệ mọi hy sinh…

 

  • 2.  Phụ nữ đẹp làm vui mắt. Phụ nữ đức hạnh làm vui lòng người. Người đẹp là vật báu. Người đức hạnh là kho báu.

 

  • 3.  Cái đẹp không đến từ thân xác đẹp mà từ hành vi đẹp.

 

  • 4.  Sắc đẹp làm vui mắt, sự dịu hiền thu hút lòng người.

 

  • 5.  Chẳng có gì đáng yêu hơn ở một người đàn bà bằng học những công việc nội trợ tinh vi và khích lệ chồng những công việc làm tốt đẹp.

 

  • 6.  Tình yêu thành thật làm cho người phụ nữ trở nên kín đáo và ít bộc lộ.

 

  • 7.  Tính hiền dịu của phụ nữ với cuộc đời là dấu hiệu xác thực của một cuộc sống nội tâm phong phú.

 

  • 8.  Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.

 

  • 9.  Người phụ nữ dễ tha thứ cho sự xúc phạm nhưng không bao giờ quên sự coi thường.

 

  • 10.  Người phụ nữ tốt được biết qua cái mà cô ta làm. Người đàn ông tốt được biết qua cái mà anh ta không làm.

 

rosedivider1