SUY NIỆM 127

  1. 1.  Không có gì thật cao quý và đáng kính trọng bằng lòng chung thủy.

 

  1. 2.  Hạnh phúc tùy thuộc vào bản thân ta hơn là những gì xảy ra bên ngoài.

 

  1. 3.  Phụ nữ luôn sẵn sàng hy sinh, nếu bạn cho họ cơ hội. Sở trường của họ chính là nhường nhịn.

 

  1. 4.  Không phải những người đẹp là người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp.

 

  1. 5.  Cuời vui là điều cần thiết cho cuộc đời.

 

  1. 6.  Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát, và là sự chấm dứt khổ đau.

7.  Cái trở ngại to nhất của hạnh phúc là trông chờ một hạnh phúc khác to hơn.

8.  Mùa xuân là cách bày tỏ của thiên nhiên: “Ta hãy vui chơi”

 

  • 9.  Đừng khinh việc nhỏ, lỗ nhỏ làm đắm thuyền.

 

  • 10.   Luôn luôn hy vọng, không bao giờ tuyệt vọng, đó là phẩm chất của con người có tâm hồn lớn (G. Flaubert)

rosedivider1